Forvo에서 Arbu이 발음한 낱말

사용자: Arbu Arbu 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
27/03/2014 ciento once [es] ciento once 발음 0 표
27/03/2014 Picoteo [es] Picoteo 발음 0 표
27/03/2014 José María Elorrieta [es] José María Elorrieta 발음 0 표
27/03/2012 cúrcuma [es] cúrcuma 발음 0 표
27/03/2012 cabaretera [es] cabaretera 발음 0 표
27/03/2012 currito [es] currito 발음 0 표
27/03/2012 cúter [es] cúter 발음 0 표
27/03/2012 curtidor [es] curtidor 발음 0 표
27/03/2012 pedanía [es] pedanía 발음 0 표
27/03/2012 causal [es] causal 발음 0 표
27/03/2012 dabuti [es] dabuti 발음 0 표
27/03/2012 debut [es] debut 발음 0 표
27/03/2012 destacarse [es] destacarse 발음 0 표
27/03/2012 enterradero [es] enterradero 발음 0 표
27/03/2012 basto [es] basto 발음 0 표
27/03/2012 insumiso [es] insumiso 발음 0 표
27/03/2012 criarse [es] criarse 발음 0 표
27/03/2012 distanciarse [es] distanciarse 발음 0 표
27/03/2012 marismas [es] marismas 발음 0 표
27/03/2012 desinflado [es] desinflado 발음 0 표
27/03/2012 chinita [es] chinita 발음 0 표
27/03/2012 cardiovascular [es] cardiovascular 발음 1 표
13/03/2012 007 [es] 007 발음 0 표
13/03/2012 ¿qué hora es? [es] ¿qué hora es? 발음 0 표
13/03/2012 ¡Feliz Navidad! [es] ¡Feliz Navidad! 발음 0 표
13/03/2012 ¡Felicidades! [es] ¡Felicidades! 발음 0 표
13/03/2012 ¡Basta! [es] ¡Basta! 발음 0 표
13/03/2012 ¡Basta ya! [es] ¡Basta ya! 발음 1 표
13/03/2012 transmisible [es] transmisible 발음 0 표
13/03/2012 transferible [es] transferible 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 스페인

Arbu에게 연락하기


사용자 상태

발음: 72

추가된 낱말: 1

투표: 2 표

방문객: 9.405


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 44.064

발음 추가 순위: 3.370