Forvo에서 Armanti이 발음한 낱말 6 페이지.

사용자: Armanti Armanti 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
05/10/2013 аташу [cv] аташу 발음 0 표
05/10/2013 atašu [cv] atašu 발음 0 표
05/10/2013 аташуллă [cv] аташуллă 발음 0 표
05/10/2013 atašullă [cv] atašullă 발음 0 표
05/10/2013 аранçă [cv] аранçă 발음 0 표
05/10/2013 атă [cv] атă 발음 0 표
05/10/2013 ată [cv] ată 발음 0 표
05/10/2013 атă-пушмак [cv] атă-пушмак 발음 0 표
05/10/2013 атăçă [cv] атăçă 발음 0 표
05/10/2013 атăш [cv] атăш 발음 0 표
05/10/2013 атвит [cv] атвит 발음 0 표
05/10/2013 атвитсĕр [cv] атвитсĕр 발음 0 표
05/10/2013 атеизм [cv] атеизм 발음 0 표
05/10/2013 ателье [cv] ателье 발음 0 표
05/10/2013 атлант [cv] атлант 발음 0 표
05/10/2013 атомник [cv] атомник 발음 0 표
05/10/2013 аттан [cv] аттан 발음 0 표
05/10/2013 аттата [cv] аттата 발음 0 표
05/10/2013 атташе [cv] атташе 발음 0 표
05/10/2013 аттăк [cv] аттăк 발음 0 표
05/10/2013 ахăрсамана [cv] ахăрсамана 발음 0 표
05/10/2013 ahărsamana [cv] ahărsamana 발음 0 표
05/10/2013 ахăрт [cv] ахăрт 발음 0 표
05/10/2013 ahărt [cv] ahărt 발음 0 표
05/10/2013 ахăртнех [cv] ахăртнех 발음 0 표
05/10/2013 асăнмалăх [cv] асăнмалăх 발음 0 표
05/10/2013 асăну [cv] асăну 발음 0 표
05/10/2013 асăрха [cv] асăрха 발음 0 표
05/10/2013 асăрхавлă [cv] асăрхавлă 발음 0 표
05/10/2013 asărhavlă [cv] asărhavlă 발음 0 표

사용자 정보

Fluent in Chuvash, Russian, English. I also like Turkish and Spanish. Feel free to contact for info on Chuvash.

성별: 남자

억양/나라: 러시아

Armanti에게 연락하기


사용자 상태

발음: 2.827 (30 최고의 발음)

추가된 낱말: 1.874

투표: 31 표

방문객: 61.449


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 190

발음 추가 순위: 137