Forvo에서 CannedMan이 발음한 낱말

사용자: CannedMan CannedMan 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
29/10/2010 Breen [no] Breen 발음 2 표 최고의 발음
29/10/2010 Vegard Breen [no] Vegard Breen 발음 0 표
29/10/2010 brei [no] brei 발음 0 표
29/10/2010 glatt [no] glatt 발음 1 표
29/10/2010 røde [no] røde 발음 0 표
29/10/2010 flott [no] flott 발음 2 표 최고의 발음
29/10/2010 mager [no] mager 발음 0 표
29/10/2010 statistisk [no] statistisk 발음 0 표
29/10/2010 barsk [no] barsk 발음 0 표
29/10/2010 vill [no] vill 발음 0 표
29/10/2010 beskjeden [no] beskjeden 발음 1 표 최고의 발음
29/10/2010 utrolig [no] utrolig 발음 0 표
29/10/2010 nettopp [no] nettopp 발음 1 표 최고의 발음
29/10/2010 tekjøkken [no] tekjøkken 발음 2 표 최고의 발음
29/10/2010 kjetter [no] kjetter 발음 1 표 최고의 발음
29/10/2010 tjære [no] tjære 발음 0 표
29/10/2010 aass bryggeri [no] aass bryggeri 발음 0 표
29/10/2010 frekvens [no] frekvens 발음 0 표
29/10/2010 mage [no] mage 발음 0 표
09/11/2009 sæterrømme [no] sæterrømme 발음 0 표
09/11/2009 militær [no] militær 발음 0 표
09/11/2009 kjærtegn [no] kjærtegn 발음 0 표
09/11/2009 kjærleik [no] kjærleik 발음 0 표
09/11/2009 Buran [no] Buran 발음 0 표
09/11/2009 einherjar [no] einherjar 발음 0 표
09/11/2009 dimmu borgir [no] dimmu borgir 발음 0 표
09/11/2009 Kiberg [no] Kiberg 발음 0 표
09/11/2009 burzum [no] burzum 발음 0 표
09/11/2009 Lævateinn [no] Lævateinn 발음 0 표
09/11/2009 takk for sist [no] takk for sist 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 노르웨이

CannedMan에게 연락하기


사용자 상태

발음: 48 (9 최고의 발음)

추가된 낱말: 5

투표: 10 표

방문객: 12.220


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 10.884

발음 추가 순위: 4.746