Forvo에서 Elin이 발음한 낱말

사용자: Elin Forvo 에디터 Elin 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
14/11/2010 rökvísindi [is] rökvísindi 발음 0 표
14/11/2010 sólskin [is] sólskin 발음 0 표
14/11/2010 sólargeisli [is] sólargeisli 발음 0 표
14/11/2010 stærðfræði [is] stærðfræði 발음 0 표
14/11/2010 eðlisfræði [is] eðlisfræði 발음 0 표
14/11/2010 fjarlægð [is] fjarlægð 발음 0 표
14/11/2010 hornafræði [is] hornafræði 발음 0 표
14/11/2010 Jóhanna Sigurðardóttir [is] Jóhanna Sigurðardóttir 발음 0 표
14/11/2010 sólarljós [is] sólarljós 발음 0 표
14/11/2010 sittu [is] sittu 발음 0 표
14/11/2010 legið [is] legið 발음 0 표
14/11/2010 sagt [is] sagt 발음 0 표
14/11/2010 kauptu [is] kauptu 발음 0 표
14/11/2010 venjuleg [is] venjuleg 발음 0 표
14/11/2010 hét [is] hét 발음 0 표
14/11/2010 venjulegur [is] venjulegur 발음 0 표
14/11/2010 þekking [is] þekking 발음 0 표
14/11/2010 hljóttu [is] hljóttu 발음 0 표
14/11/2010 eitthvað [is] eitthvað 발음 0 표
14/11/2010 skilgreining [is] skilgreining 발음 0 표
14/11/2010 stattu [is] stattu 발음 0 표
14/11/2010 liggðu [is] liggðu 발음 0 표
14/11/2010 keypti [is] keypti 발음 0 표
14/11/2010 sagði [is] sagði 발음 0 표
14/11/2010 skeytingarlaus [is] skeytingarlaus 발음 0 표
14/11/2010 þið liggið [is] þið liggið 발음 0 표
14/11/2010 köttinn í sekknum [is] köttinn í sekknum 발음 0 표
14/11/2010 búast við einhverju [is] búast við einhverju 발음 0 표
14/11/2010 við liggjum [is] við liggjum 발음 0 표
14/11/2010 lært [is] lært 발음 1 표 최고의 발음
1 2 3 4 5 6 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 아이슬란드

웹사이트: www.independent-talent-source.com

Elin에게 연락하기


사용자 상태

발음: 172 (19 최고의 발음)

추가된 낱말: 24

투표: 20 표

방문객: 19.566


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 3.637

발음 추가 순위: 1.603