Filomenosbrother이 추가한 낱말

사용자: Filomenosbrother Filomenosbrother 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 발음 정보
04/05/2010 Quesnay [fr] Quesnay 발음 jief이 작성
20/03/2010 Léon Walras [fr] Léon Walras 발음 Constant이 작성
04/08/2009 expedito [es] expedito 발음 0 표
04/08/2009 asmático [es] asmático 발음 0 표
04/08/2009 menisco [es] menisco 발음 0 표
17/06/2009 perfeccionar [es] perfeccionar 발음 0 표
17/06/2009 avergonzarse [es] avergonzarse 발음 0 표
17/06/2009 hincapié [es] hincapié 발음 1 표 최고의 발음
17/06/2009 hincar [es] hincar 발음 0 표
17/06/2009 arrodillado [es] arrodillado 발음 0 표
17/06/2009 genuflexo [es] genuflexo 발음 0 표
17/06/2009 significativo [es] significativo 발음 0 표
17/06/2009 caricatura [es] caricatura 발음 1 표
17/06/2009 floricultura [es] floricultura 발음 0 표
17/06/2009 apicultura [es] apicultura 발음 0 표
17/06/2009 avicultura [es] avicultura 발음 0 표
17/06/2009 geriatría [es] geriatría 발음 0 표
17/06/2009 acupuntura [es] acupuntura 발음 0 표
17/06/2009 silvicultura [es] silvicultura 발음 0 표
17/06/2009 forestación [es] forestación 발음 0 표
17/06/2009 puericultura [es] puericultura 발음 0 표
17/06/2009 ganadería [es] ganadería 발음 0 표
17/06/2009 agricultura [es] agricultura 발음 1 표
17/06/2009 fruticultura [es] fruticultura 발음 0 표
17/06/2009 horticultura [es] horticultura 발음 0 표
17/06/2009 perspicacia [es] perspicacia 발음 0 표
17/06/2009 cardíaco [es] cardíaco 발음 1 표 최고의 발음
17/06/2009 policíaco [es] policíaco 발음 0 표
17/06/2009 paradisiaco [es] paradisiaco 발음 0 표
17/06/2009 paradisíaco [es] paradisíaco 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아르헨티나

Filomenosbrother에게 연락하기


사용자 상태

발음: 262 (17 최고의 발음)

추가된 낱말: 47

투표: 31 표

방문객: 25.658


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 2.234

발음 추가 순위: 1.071