Forvo에서 G0GOL이 발음한 낱말

사용자: G0GOL G0GOL 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
15/01/2011 tertiarisation [fr] tertiarisation 발음 0 표
15/01/2011 explicite [fr] explicite 발음 0 표
15/01/2011 deviner [fr] deviner 발음 0 표
15/01/2011 cendre [fr] cendre 발음 1 표 최고의 발음
15/01/2011 316 [fr] 316 발음 0 표
15/01/2011 508 [fr] 508 발음 0 표
15/01/2011 effet Sagnac [fr] effet Sagnac 발음 0 표
15/01/2011 Georges Sagnac [fr] Georges Sagnac 발음 0 표
15/01/2011 vauvert [fr] vauvert 발음 0 표
14/01/2011 émetteur [fr] émetteur 발음 0 표
14/01/2011 réconfort [fr] réconfort 발음 0 표
13/01/2011 canulant [fr] canulant 발음 0 표
13/01/2011 volontaire [fr] volontaire 발음 0 표
13/01/2011 tenace [fr] tenace 발음 0 표
13/01/2011 déterminé [fr] déterminé 발음 1 표 최고의 발음
13/01/2011 confiant [fr] confiant 발음 0 표
13/01/2011 vésicule biliaire [fr] vésicule biliaire 발음 0 표
13/01/2011 Laviolette [fr] Laviolette 발음 0 표
13/01/2011 muter [fr] muter 발음 0 표
13/01/2011 entassaient [fr] entassaient 발음 0 표
13/01/2011 remplissent [fr] remplissent 발음 0 표
13/01/2011 galèrent [fr] galèrent 발음 0 표
12/01/2011 Toto [fr] Toto 발음 0 표
12/01/2011 gendarme [fr] gendarme 발음 0 표
12/01/2011 plaindre [fr] plaindre 발음 0 표
12/01/2011 je ne sais pas [fr] je ne sais pas 발음 1 표
12/01/2011 progressisme [fr] progressisme 발음 0 표
12/01/2011 transformisme [fr] transformisme 발음 0 표
12/01/2011 l'heure du goûter [fr] l'heure du goûter 발음 0 표
12/01/2011 réfléchissons [fr] réfléchissons 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 프랑스

G0GOL에게 연락하기


사용자 상태

발음: 50 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 87

투표: 4 표

방문객: 12.286


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.517

발음 추가 순위: 4.531