Forvo에서 Gondwana이 발음한 낱말

사용자: Gondwana Gondwana 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
15/08/2012 grazas [gl] grazas 발음 0 표
15/08/2012 Rei Zentolo [gl] Rei Zentolo 발음 0 표
15/08/2012 Xesús Cristo [gl] Xesús Cristo 발음 0 표
15/08/2012 Miguel Anxo Prado [gl] Miguel Anxo Prado 발음 0 표
15/08/2012 Sarxento Keroro [gl] Sarxento Keroro 발음 0 표
15/08/2012 Bos Aires [gl] Bos Aires 발음 0 표
15/08/2012 trampulleiro [gl] trampulleiro 발음 0 표
15/08/2012 muiñeira [gl] muiñeira 발음 0 표
15/08/2012 leite [gl] leite 발음 0 표
15/08/2012 Compostela [gl] Compostela 발음 0 표
15/08/2012 cómic [gl] cómic 발음 0 표
15/08/2012 irmandiños [gl] irmandiños 발음 0 표
15/08/2012 avellentamento [gl] avellentamento 발음 0 표
15/08/2012 Queixumes dos pinos [gl] Queixumes dos pinos 발음 0 표
15/08/2012 Eduardo Pondal [gl] Eduardo Pondal 발음 0 표
15/08/2012 Xosé Manuel Beiras Torrado [gl] Xosé Manuel Beiras Torrado 발음 0 표
15/08/2012 larpeiro [gl] larpeiro 발음 0 표
15/08/2012 Feiraco [gl] Feiraco 발음 0 표
15/08/2012 pendello [gl] pendello 발음 0 표
15/08/2012 Eloi [gl] Eloi 발음 0 표
14/08/2012 bóla [gl] bóla 발음 0 표
14/08/2012 ocre [gl] ocre 발음 0 표
14/08/2012 Alberte [gl] Alberte 발음 0 표
14/08/2012 Heitor [gl] Heitor 발음 0 표
14/08/2012 Xian [gl] Xian 발음 0 표
14/08/2012 Xiana [gl] Xiana 발음 0 표
14/08/2012 eu [gl] eu 발음 0 표
14/08/2012 clube [gl] clube 발음 0 표
14/08/2012 Bieito [gl] Bieito 발음 0 표
14/08/2012 amor [gl] amor 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 스페인

Gondwana에게 연락하기


사용자 상태

발음: 68

추가된 낱말: 0

방문객: 7.500


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 3.546