Forvo에서 Hitch이 발음한 낱말

사용자: Hitch Hitch 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/11/2010 Mazvita [sn] Mazvita 발음 0 표
23/11/2010 chiedza [sn] chiedza 발음 0 표
23/11/2010 chikomborero [sn] chikomborero 발음 0 표
23/11/2010 Munashe [sn] Munashe 발음 0 표
23/11/2010 beche [sn] beche 발음 0 표
23/11/2010 Mboro [sn] Mboro 발음 -1 표
23/11/2010 Marwadzo [sn] Marwadzo 발음 0 표
23/11/2010 Mhoro [sn] Mhoro 발음 0 표
23/11/2010 piri [sn] piri 발음 0 표
23/11/2010 milic [sn] milic 발음 0 표
23/11/2010 Robert Mugabe [sn] Robert Mugabe 발음 0 표
23/11/2010 Morgan Tsvangirai [sn] Morgan Tsvangirai 발음 0 표
23/11/2010 Nhamodzenyika [sn] Nhamodzenyika 발음 0 표
23/11/2010 kudakwashe [sn] kudakwashe 발음 0 표
23/11/2010 motsi [sn] motsi 발음 0 표
23/11/2010 chiShona [sn] chiShona 발음 0 표
23/11/2010 Mhuka [sn] Mhuka 발음 0 표
23/11/2010 ndatenda [sn] ndatenda 발음 0 표
23/11/2010 nyuchi [sn] nyuchi 발음 0 표
23/11/2010 zvakanaka [sn] zvakanaka 발음 0 표
23/11/2010 Handitaure chiShona [sn] Handitaure chiShona 발음 0 표
23/11/2010 Ndinokuda [sn] Ndinokuda 발음 0 표
23/11/2010 mawere [sn] mawere 발음 0 표
23/11/2010 gweta [sn] gweta 발음 0 표
23/11/2010 jasi [sn] jasi 발음 0 표
23/11/2010 sekuru [sn] sekuru 발음 0 표
23/11/2010 uwandi [sn] uwandi 발음 0 표
23/11/2010 njodzi [sn] njodzi 발음 0 표
23/11/2010 mafuta [sn] mafuta 발음 0 표
23/11/2010 goronga [sn] goronga 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 말레이시아

Hitch에게 연락하기


사용자 상태

발음: 39

추가된 낱말: 8

방문객: 11.539


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 7.575

발음 추가 순위: 5.571