Forvo에서 Holl이 발음한 낱말

사용자: Holl Holl 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
29/08/2010 възпитание [bg] възпитание 발음 0 표
29/08/2010 възглас [bg] възглас 발음 0 표
29/08/2010 възвеличавам [bg] възвеличавам 발음 0 표
29/08/2010 въдичарство [bg] въдичарство 발음 0 표
29/08/2010 въдица [bg] въдица 발음 0 표
29/08/2010 въже [bg] въже 발음 0 표
29/08/2010 буря [bg] буря 발음 0 표
29/08/2010 свят [bg] свят 발음 0 표
29/08/2010 виза [bg] виза 발음 0 표
29/08/2010 внезапен [bg] внезапен 발음 0 표
29/08/2010 внос [bg] внос 발음 0 표
29/08/2010 внушавам [bg] внушавам 발음 0 표
29/08/2010 внимавам [bg] внимавам 발음 0 표
29/08/2010 внимателно [bg] внимателно 발음 0 표
29/08/2010 внимателен [bg] внимателен 발음 0 표
29/08/2010 внасям [bg] внасям 발음 0 표
29/08/2010 внедрявам [bg] внедрявам 발음 0 표
29/08/2010 смут [bg] смут 발음 0 표
29/08/2010 власт [bg] власт 발음 0 표
29/08/2010 влажен [bg] влажен 발음 0 표
29/08/2010 владичество [bg] владичество 발음 0 표
29/08/2010 водоравен [bg] водоравен 발음 0 표
29/08/2010 военна [bg] военна 발음 0 표
29/08/2010 водачество [bg] водачество 발음 0 표
29/08/2010 внушаемост [bg] внушаемост 발음 0 표
29/08/2010 водолечение [bg] водолечение 발음 0 표
29/08/2010 воднист [bg] воднист 발음 0 표
29/08/2010 дебати [bg] дебати 발음 0 표
29/08/2010 водоскок [bg] водоскок 발음 0 표
29/08/2010 военачалник [bg] военачалник 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 불가리아

Holl에게 연락하기


사용자 상태

발음: 491 (16 최고의 발음)

추가된 낱말: 8

투표: 17 표

방문객: 24.242


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 7.211

발음 추가 순위: 616