Forvo에서 JulietteFr이 발음한 낱말 2 페이지.

사용자: JulietteFr JulietteFr 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
16/09/2013 épeiche [fr] épeiche 발음 0 표
16/09/2013 Pierre Leguillon [fr] Pierre Leguillon 발음 0 표
16/09/2013 futilités [fr] futilités 발음 0 표
16/09/2013 fusette [fr] fusette 발음 0 표
16/09/2013 fusibilité [fr] fusibilité 발음 0 표
16/09/2013 furtivité [fr] furtivité 발음 0 표
16/09/2013 funérarium [fr] funérarium 발음 0 표
16/09/2013 funboarder [fr] funboarder 발음 0 표
16/09/2013 furetage [fr] furetage 발음 0 표
16/09/2013 fumaison [fr] fumaison 발음 0 표
16/09/2013 fugacité [fr] fugacité 발음 0 표
16/09/2013 frusques [fr] frusques 발음 0 표
16/09/2013 fruité [fr] fruité 발음 0 표
16/09/2013 frottement [fr] frottement 발음 0 표
16/09/2013 froissé [fr] froissé 발음 0 표
16/09/2013 frontalier [fr] frontalier 발음 0 표
16/09/2013 frontail [fr] frontail 발음 0 표
16/09/2013 froissant [fr] froissant 발음 0 표
16/09/2013 fritons [fr] fritons 발음 0 표
16/09/2013 froissement [fr] froissement 발음 0 표
16/09/2013 froissable [fr] froissable 발음 0 표
16/09/2013 frivolités [fr] frivolités 발음 0 표
16/09/2013 friterie [fr] friterie 발음 0 표
16/09/2013 frissonnant [fr] frissonnant 발음 0 표
16/09/2013 frissonnement [fr] frissonnement 발음 0 표
16/09/2013 frisotter [fr] frisotter 발음 0 표
16/09/2013 frisotté [fr] frisotté 발음 0 표
16/09/2013 frigorification [fr] frigorification 발음 0 표
16/09/2013 fréon [fr] fréon 발음 0 표
16/09/2013 frictionné [fr] frictionné 발음 1 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 프랑스

JulietteFr에게 연락하기


사용자 상태

발음: 129

추가된 낱말: 5

투표: 13 표

방문객: 6.407


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 9.506

발음 추가 순위: 1.929