Forvo에서 Milee이 발음한 낱말

사용자: Milee Milee 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
09/09/2013 راستشو بخواید [fa] راستشو بخواید 발음 0 표
09/09/2013 اوربیتال [fa] اوربیتال 발음 0 표
09/09/2013 سرعت خطی [fa] سرعت خطی 발음 0 표
09/09/2013 اسکالر [fa] اسکالر 발음 0 표
09/09/2013 جنبه [fa] جنبه 발음 0 표
09/09/2013 آیینه [fa] آیینه 발음 0 표
09/09/2013 خرازی [fa] خرازی 발음 0 표
09/09/2013 تجاوزکارانه [fa] تجاوزکارانه 발음 1 표
09/09/2013 رویزیونیست [fa] رویزیونیست 발음 0 표
08/09/2013 اثبات لم‬ [fa] اثبات لم‬ 발음 0 표
08/09/2013 بردارهای یکه [fa] بردارهای یکه 발음 0 표
08/09/2013 اسپین [fa] اسپین 발음 0 표
08/09/2013 اظهار ناخوشی [fa] اظهار ناخوشی 발음 0 표
08/09/2013 بادکش [fa] بادکش 발음 0 표
08/09/2013 گرمکن [fa] گرمکن 발음 0 표
08/09/2013 تپیدن [fa] تپیدن 발음 0 표
08/09/2013 چسباندن [fa] چسباندن 발음 0 표
08/09/2013 شوخی آمیز [fa] شوخی آمیز 발음 0 표
08/09/2013 چکاندن [fa] چکاندن 발음 0 표
08/09/2013 پیلاتس [fa] پیلاتس 발음 0 표
08/09/2013 سينى [fa] سينى 발음 0 표
08/09/2013 آشفتگیهای جوی [fa] آشفتگیهای جوی 발음 0 표
08/09/2013 خط هادی [fa] خط هادی 발음 0 표
08/09/2013 متدلوژی [fa] متدلوژی 발음 0 표
08/09/2013 ولادیمیر پوتین [fa] ولادیمیر پوتین 발음 0 표
08/09/2013 ضرب داخلی‌ [fa] ضرب داخلی‌ 발음 0 표
08/09/2013 قوانین کپلر [fa] قوانین کپلر 발음 0 표
08/09/2013 تشریع [fa] تشریع 발음 0 표
08/09/2013 ‫ ‫بالعكس‬ [fa] ‫ ‫بالعكس‬ 발음 0 표
08/09/2013 اسپرم [fa] اسپرم 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이란

Milee에게 연락하기


사용자 상태

발음: 194

추가된 낱말: 83

투표: 3 표

방문객: 10.571


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.602

발음 추가 순위: 1.448