Forvo에서 Pablo2012이 발음한 낱말

사용자: Pablo2012 Pablo2012 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
25/04/2014 finita [es] finita 발음 2 표
25/04/2014 finito [es] finito 발음 0 표
25/04/2014 difícil [es] difícil 발음 0 표
25/04/2014 bíblica [es] bíblica 발음 1 표
25/04/2014 bíblico [es] bíblico 발음 0 표
24/04/2014 italiana [es] italiana 발음 0 표
24/04/2014 italiano [es] italiano 발음 0 표
24/04/2014 tímida [es] tímida 발음 0 표
24/04/2014 tímido [es] tímido 발음 0 표
24/04/2014 hipopótamo [es] hipopótamo 발음 1 표
24/04/2014 Sede [es] Sede 발음 0 표
24/04/2014 Santa Sede [es] Santa Sede 발음 0 표
24/04/2014 Ente [es] Ente 발음 0 표
24/04/2014 lente [es] lente 발음 0 표
24/04/2014 bebe [es] bebe 발음 0 표
24/04/2014 bebé [es] bebé 발음 2 표
24/04/2014 Mama [es] Mama 발음 0 표
24/04/2014 mamá [es] mamá 발음 0 표
24/04/2014 papá [es] papá 발음 0 표
24/04/2014 papa [es] papa 발음 1 표
24/04/2014 asta [es] asta 발음 1 표
24/04/2014 hasta [es] hasta 발음 0 표
24/04/2014 cama [es] cama 발음 0 표
24/04/2014 Nada [es] Nada 발음 0 표
24/04/2014 breviario [es] breviario 발음 0 표
24/04/2014 arteria aorta [es] arteria aorta 발음 0 표
24/04/2014 coracobraquial [es] coracobraquial 발음 0 표
24/04/2014 braquial [es] braquial 발음 0 표
24/04/2014 subescapular [es] subescapular 발음 0 표
24/04/2014 romboides [es] romboides 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아르헨티나

Pablo2012에게 연락하기


사용자 상태

발음: 2.372 (82 최고의 발음)

추가된 낱말: 4.536

투표: 245 표

방문객: 93.890


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 94

발음 추가 순위: 148