Forvo에서 Pablo2012이 발음한 낱말

사용자: Pablo2012 Pablo2012 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
12/12/2013 Lorena [es] Lorena 발음 0 표
12/12/2013 Privatización [es] Privatización 발음 0 표
12/12/2013 sífilis [es] sífilis 발음 0 표
12/12/2013 inguinal [es] inguinal 발음 0 표
12/12/2013 granuloma [es] granuloma 발음 0 표
12/12/2013 operadora [es] operadora 발음 0 표
12/12/2013 Tania Libertad [es] Tania Libertad 발음 0 표
12/12/2013 Amparo Ochoa [es] Amparo Ochoa 발음 0 표
12/12/2013 alta definición [es] alta definición 발음 0 표
12/12/2013 Hidrocarburífera‏ [es] Hidrocarburífera‏ 발음 0 표
12/12/2013 hispanoamericana [es] hispanoamericana 발음 0 표
12/12/2013 monoaural [es] monoaural 발음 0 표
12/12/2013 magnetofónica [es] magnetofónica 발음 0 표
12/12/2013 magnetofónico [es] magnetofónico 발음 0 표
12/12/2013 estereofónico [es] estereofónico 발음 0 표
12/12/2013 fotometría [es] fotometría 발음 0 표
12/12/2013 luminancia [es] luminancia 발음 0 표
12/12/2013 Cooperativismo [es] Cooperativismo 발음 0 표
12/12/2013 extractor [es] extractor 발음 0 표
12/12/2013 bicarbonato [es] bicarbonato 발음 0 표
12/12/2013 Copa Libertadores [es] Copa Libertadores 발음 0 표
12/12/2013 libertadores [es] libertadores 발음 0 표
12/12/2013 prelatura [es] prelatura 발음 0 표
12/12/2013 arbórea [es] arbórea 발음 0 표
12/12/2013 Cuevana [es] Cuevana 발음 0 표
12/12/2013 relicto [es] relicto 발음 0 표
12/12/2013 espectadora [es] espectadora 발음 0 표
12/12/2013 darwinismo [es] darwinismo 발음 0 표
12/12/2013 neoliberal [es] neoliberal 발음 0 표
12/12/2013 virreinato [es] virreinato 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아르헨티나

Pablo2012에게 연락하기


사용자 상태

발음: 2.324 (78 최고의 발음)

추가된 낱말: 4.548

투표: 166 표

방문객: 63.296


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 82

발음 추가 순위: 134