Forvo에서 Silvina이 발음한 낱말

사용자: Silvina Silvina 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
11/07/2011 quincho [es] quincho 발음 1 표 최고의 발음
11/07/2011 Tomás Luis de Victoria [es] Tomás Luis de Victoria 발음 0 표
11/07/2011 Hernán [es] Hernán 발음 1 표 최고의 발음
04/11/2010 Marcela [es] Marcela 발음 0 표
04/11/2010 Silvina [es] Silvina 발음 2 표 최고의 발음
04/11/2010 malicioso [es] malicioso 발음 1 표
04/11/2010 oscuro [es] oscuro 발음 -1 표
04/11/2010 pescado [es] pescado 발음 -1 표
04/11/2010 pesca [es] pesca 발음 1 표
04/11/2010 mosca [es] mosca 발음 1 표
04/11/2010 Ostra [es] Ostra 발음 0 표
04/11/2010 llama [es] llama 발음 0 표
04/11/2010 minusválido [es] minusválido 발음 -1 표
04/11/2010 Enrique Larreta [es] Enrique Larreta 발음 0 표
04/11/2010 Jorge Luis Borges [es] Jorge Luis Borges 발음 0 표
03/11/2010 familia [es] familia 발음 3 표 최고의 발음
03/11/2010 Irene [es] Irene 발음 0 표
03/11/2010 frenético [es] frenético 발음 0 표
03/11/2010 morocho [es] morocho 발음 0 표
03/11/2010 idiota [es] idiota 발음 0 표
03/11/2010 empolvarse [es] empolvarse 발음 0 표
02/11/2010 catacumbas [es] catacumbas 발음 0 표
02/11/2010 enderezador [es] enderezador 발음 0 표
02/11/2010 atrevida [es] atrevida 발음 0 표
06/01/2009 coordinar [es] coordinar 발음 0 표
06/01/2009 aparatos [es] aparatos 발음 0 표
06/01/2009 celulares [es] celulares 발음 -1 표
05/01/2009 dijo [es] dijo 발음 1 표 최고의 발음
05/01/2009 ocasionar [es] ocasionar 발음 0 표
05/01/2009 proyecciones [es] proyecciones 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 아르헨티나

Silvina에게 연락하기


사용자 상태

발음: 37 (5 최고의 발음)

추가된 낱말: 11

투표: 13 표

방문객: 11.611


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 6.208

발음 추가 순위: 5.775