Forvo에서 Steinninn이 발음한 낱말

사용자: Steinninn Forvo 에디터 Steinninn 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
16/12/2014 blessaðir [is] blessaðir 발음 0 표
16/12/2014 Melstaður [is] Melstaður 발음 0 표
16/12/2014 Vesturey [is] Vesturey 발음 0 표
16/12/2014 Útlenska [is] Útlenska 발음 0 표
16/12/2014 Eyja [is] Eyja 발음 0 표
16/12/2014 Vitleysingur [is] Vitleysingur 발음 0 표
16/12/2014 Vísir [is] Vísir 발음 0 표
16/12/2014 arkitekt [is] arkitekt 발음 0 표
16/12/2014 munnþurrka [is] munnþurrka 발음 0 표
16/12/2014 lifandi [is] lifandi 발음 0 표
16/12/2014 slátrari [is] slátrari 발음 0 표
16/12/2014 Klukkutindar [is] Klukkutindar 발음 0 표
16/12/2014 spékoppur [is] spékoppur 발음 0 표
16/12/2014 Ruðningur [is] Ruðningur 발음 0 표
16/12/2014 Öxnadalsheiði [is] Öxnadalsheiði 발음 0 표
16/12/2014 bullandi [is] bullandi 발음 0 표
16/12/2014 séns [is] séns 발음 0 표
16/12/2014 vonsvikinn [is] vonsvikinn 발음 0 표
16/12/2014 ferðamannastaður [is] ferðamannastaður 발음 0 표
16/12/2014 nyrstur [is] nyrstur 발음 0 표
16/12/2014 Bjarnarhafnarfjall [is] Bjarnarhafnarfjall 발음 0 표
16/12/2014 fyrirliði [is] fyrirliði 발음 0 표
16/12/2014 hundfúll [is] hundfúll 발음 0 표
16/12/2014 einhverfur [is] einhverfur 발음 0 표
16/12/2014 úrræði [is] úrræði 발음 0 표
16/12/2014 norðurheimskautsbaugur [is] norðurheimskautsbaugur 발음 0 표
16/12/2014 skær [is] skær 발음 0 표
16/12/2014 sléttuband [is] sléttuband 발음 0 표
16/12/2014 Kirkjufjara [is] Kirkjufjara 발음 0 표
16/12/2014 Ungmennafélagið Stjarnan [is] Ungmennafélagið Stjarnan 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아이슬란드

웹사이트: steinninn.is

Steinninn에게 연락하기


사용자 상태

발음: 450 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 22

투표: 9 표

방문객: 37.922


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 3.794

발음 추가 순위: 681