Forvo에서 Su1912이 발음한 낱말

사용자: Su1912 Su1912 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
07/07/2009 Hollanda [tr] Hollanda 발음 0 표
07/07/2009 Karşıyaka [tr] Karşıyaka 발음 -1 표
07/07/2009 Hakkari [tr] Hakkari 발음 0 표
07/07/2009 Erzincan [tr] Erzincan 발음 0 표
07/07/2009 Türkoğlu [tr] Türkoğlu 발음 0 표
07/07/2009 açıklayıcı [tr] açıklayıcı 발음 0 표
07/07/2009 açar [tr] açar 발음 0 표
07/07/2009 acıkmak [tr] acıkmak 발음 0 표
07/07/2009 açacak [tr] açacak 발음 0 표
07/07/2009 acımak [tr] acımak 발음 0 표
07/07/2009 Lübnan [tr] Lübnan 발음 0 표
07/07/2009 yürek [tr] yürek 발음 1 표 최고의 발음
07/07/2009 acil [tr] acil 발음 1 표 최고의 발음
07/07/2009 abur cubur [tr] abur cubur 발음 0 표
07/07/2009 acıklı [tr] acıklı 발음 0 표
07/07/2009 abraş [tr] abraş 발음 0 표
07/07/2009 acemi [tr] acemi 발음 0 표
07/07/2009 acayip [tr] acayip 발음 0 표
07/07/2009 acaba [tr] acaba 발음 0 표
07/07/2009 abonman [tr] abonman 발음 0 표
07/07/2009 abide [tr] abide 발음 0 표
07/07/2009 Şükrü Saracoğlu [tr] Şükrü Saracoğlu 발음 0 표
07/07/2009 acemilik [tr] acemilik 발음 0 표
07/07/2009 açıklamak [tr] açıklamak 발음 0 표
07/07/2009 kamaştırıcı [tr] kamaştırıcı 발음 0 표
07/07/2009 belediye başkanı [tr] belediye başkanı 발음 1 표 최고의 발음
07/07/2009 açık sözlü [tr] açık sözlü 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 터키

Su1912에게 연락하기


사용자 상태

발음: 27 (3 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 3 표

방문객: 6.616


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 7.294