Forvo에서 Tovkal이 발음한 낱말

사용자: Tovkal Tovkal 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
04/01/2010 bosquejado [es] bosquejado 발음 0 표
04/01/2010 esbozado [es] esbozado 발음 0 표
04/01/2010 delinearlo [es] delinearlo 발음 0 표
04/01/2010 abocetado [es] abocetado 발음 1 표 최고의 발음
04/01/2010 gordita [es] gordita 발음 0 표
04/01/2010 delinearselo [es] delinearselo 발음 0 표
04/01/2010 ridiculizado [es] ridiculizado 발음 0 표
04/01/2010 ridiculizando [es] ridiculizando 발음 0 표
04/01/2010 apuntado [es] apuntado 발음 -1 표
04/01/2010 ridiculizaría [es] ridiculizaría 발음 0 표
20/09/2009 brindarán [es] brindarán 발음 0 표
20/09/2009 declaran [es] declaran 발음 0 표
20/09/2009 aseguradas [es] aseguradas 발음 0 표
20/09/2009 atrasadas [es] atrasadas 발음 0 표
20/09/2009 plumazo [es] plumazo 발음 0 표
20/09/2009 por otro lado [es] por otro lado 발음 0 표
20/09/2009 gratuitos [es] gratuitos 발음 0 표
20/09/2009 Jacobo Arbenz [es] Jacobo Arbenz 발음 0 표
20/09/2009 becas [es] becas 발음 0 표
20/09/2009 bilingües [es] bilingües 발음 1 표 최고의 발음
20/09/2009 hispanos [es] hispanos 발음 0 표
20/09/2009 diseñados [es] diseñados 발음 0 표
20/09/2009 talleres [es] talleres 발음 1 표 최고의 발음
20/09/2009 escolares [es] escolares 발음 0 표
20/09/2009 contentos [es] contentos 발음 0 표
20/09/2009 juguetes [es] juguetes 발음 0 표
20/09/2009 comiendo [es] comiendo 발음 0 표
20/09/2009 patatas [es] patatas 발음 0 표
20/09/2009 fritas [es] fritas 발음 0 표
20/09/2009 sentarse [es] sentarse 발음 5 표 최고의 발음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스페인

Tovkal에게 연락하기


사용자 상태

발음: 33 (6 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 6 표

방문객: 5.602


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 6.238