Forvo에서 Valkiria이 발음한 낱말 4 페이지.

사용자: Valkiria Valkiria 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
27/07/2009 maratí [es] maratí 발음 0 표
27/07/2009 mesapio [es] mesapio 발음 0 표
27/07/2009 kurdo [es] kurdo 발음 0 표
27/07/2009 groenlandés [es] groenlandés 발음 0 표
27/07/2009 indoeuropea [es] indoeuropea 발음 0 표
27/07/2009 camboyano [es] camboyano 발음 0 표
27/07/2009 cantonés [es] cantonés 발음 0 표
27/07/2009 germánicas [es] germánicas 발음 0 표
27/07/2009 mandarín [es] mandarín 발음 0 표
27/07/2009 nepalés [es] nepalés 발음 0 표
27/07/2009 avéstico [es] avéstico 발음 0 표
27/07/2009 lituano [es] lituano 발음 0 표
27/07/2009 Armenio [es] Armenio 발음 0 표
27/07/2009 arameo [es] arameo 발음 0 표
27/07/2009 Filipinas [es] Filipinas 발음 0 표
07/07/2009 compay [es] compay 발음 0 표
07/07/2009 Tepache [es] Tepache 발음 0 표
07/07/2009 rebozo [es] rebozo 발음 -1 표
04/07/2009 armar [es] armar 발음 -1 표
04/07/2009 incitar [es] incitar 발음 0 표
04/07/2009 orador [es] orador 발음 0 표
02/07/2009 timorato [es] timorato 발음 0 표
02/07/2009 Cupido [es] Cupido 발음 0 표
02/07/2009 impostor [es] impostor 발음 0 표
02/07/2009 autócrata [es] autócrata 발음 0 표
02/07/2009 jurista [es] jurista 발음 0 표
02/07/2009 odioso [es] odioso 발음 -1 표
02/07/2009 arisco [es] arisco 발음 0 표
02/07/2009 anexo [es] anexo 발음 0 표
02/07/2009 trinchar [es] trinchar 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 멕시코

Valkiria에게 연락하기


사용자 상태

발음: 151 (49 최고의 발음)

추가된 낱말: 4

투표: 51 표

방문객: 22.615


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 11.061

발음 추가 순위: 1.776