WVDB이 추가한 낱말

사용자: WVDB WVDB 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 발음 정보
28/06/2011 Berendrecht [nl] Berendrecht 발음 cucootje1이 작성
16/03/2011 Berbroek [nl] Berbroek 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Belsele [nl] Belsele 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bellingwedde [nl] Bellingwedde 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bellingen [nl] Bellingen 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bellem [nl] Bellem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bellegem [nl] Bellegem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bekkevoort [nl] Bekkevoort 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bekkerzeel [nl] Bekkerzeel 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Bekegem [nl] Bekegem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beigem [nl] Beigem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Begijnendijk [nl] Begijnendijk 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beesel [nl] Beesel 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beervelde [nl] Beervelde 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beersel [nl] Beersel 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beernem [nl] Beernem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beerlegem [nl] Beerlegem 발음 No_accent이 작성
16/03/2011 Beauvoorde [nl] Beauvoorde 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Bavikhove [nl] Bavikhove 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Bavegem [nl] Bavegem 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Batsheers [nl] Batsheers 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Bastenaken [nl] Bastenaken 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Bassevelde [nl] Bassevelde 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Bambrugge [nl] Bambrugge 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Balegem [nl] Balegem 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Ballegem [nl] Ballegem 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Baasrode [nl] Baasrode 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Baarle-Hertog [nl] Baarle-Hertog 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Baardegem [nl] Baardegem 발음 No_accent이 작성
05/03/2011 Baaigem [nl] Baaigem 발음 No_accent이 작성
1 2 3 4 5 6 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 벨기에

WVDB에게 연락하기


사용자 상태

발음: 28 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 154

투표: 4 표

방문객: 12.579


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.025

발음 추가 순위: 7.087