aiprt이 추가한 낱말

사용자: aiprt aiprt 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 발음 정보
31/12/2010 Polyurie [fr] Polyurie 발음 Kenji75018이 작성
31/12/2010 magnétite [fr] magnétite 발음 0 표
31/12/2010 insurrectionnel [fr] insurrectionnel 발음 0 표
31/12/2010 instantanée [fr] instantanée 발음 0 표
31/12/2010 instigateur [fr] instigateur 발음 0 표
31/12/2010 instigatrice [fr] instigatrice 발음 0 표
31/12/2010 instiguer [fr] instiguer 발음 0 표
31/12/2010 instinctif [fr] instinctif 발음 0 표
31/12/2010 instinctive [fr] instinctive 발음 0 표
31/12/2010 instinctuel [fr] instinctuel 발음 0 표
31/12/2010 institutionnaliser [fr] institutionnaliser 발음 0 표
31/12/2010 institutionnel [fr] institutionnel 발음 0 표
31/12/2010 institutionnellement [fr] institutionnellement 발음 0 표
31/12/2010 instructif [fr] instructif 발음 1 표 최고의 발음
31/12/2010 instructive [fr] instructive 발음 0 표
31/12/2010 instrumenter [fr] instrumenter 발음 0 표
31/12/2010 instrumentaliser [fr] instrumentaliser 발음 0 표
31/12/2010 insuffisante [fr] insuffisante 발음 0 표
31/12/2010 insuffisance [fr] insuffisance 발음 0 표
31/12/2010 insularité [fr] insularité 발음 0 표
31/12/2010 insulte [fr] insulte 발음 0 표
31/12/2010 insultant [fr] insultant 발음 0 표
31/12/2010 insultante [fr] insultante 발음 0 표
31/12/2010 insupporter [fr] insupporter 발음 0 표
31/12/2010 insignifiant [fr] insignifiant 발음 0 표
31/12/2010 insinuer [fr] insinuer 발음 0 표
31/12/2010 insinuation [fr] insinuation 발음 0 표
31/12/2010 insipide [fr] insipide 발음 0 표
31/12/2010 insistant [fr] insistant 발음 0 표
31/12/2010 insister [fr] insister 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 프랑스

aiprt에게 연락하기


사용자 상태

발음: 11.760 (973 최고의 발음)

추가된 낱말: 13.960

투표: 1.104 표

방문객: 288.699


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 32

발음 추가 순위: 30