Forvo에서 airess이 발음한 낱말

사용자: airess airess 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
09/08/2013 Löschwasserrückhaltung [de] Löschwasserrückhaltung 발음 0 표
09/08/2013 Dworzak [de] Dworzak 발음 1 표
09/08/2013 Schmidtpott [de] Schmidtpott 발음 0 표
09/08/2013 Geislingen an der Steige [de] Geislingen an der Steige 발음 0 표
09/08/2013 Mordhorst [de] Mordhorst 발음 0 표
09/08/2013 Seegenschmiedt [de] Seegenschmiedt 발음 0 표
09/08/2013 Walddörfer [de] Walddörfer 발음 0 표
09/08/2013 Ruchgras [de] Ruchgras 발음 0 표
09/08/2013 Ackerruchgras [de] Ackerruchgras 발음 0 표
09/08/2013 Archenmuschel [de] Archenmuschel 발음 0 표
09/08/2013 Exzellenzgerangel [de] Exzellenzgerangel 발음 0 표
09/08/2013 Wendelmuth [de] Wendelmuth 발음 0 표
09/08/2013 Töpfner [de] Töpfner 발음 0 표
09/08/2013 Ökologiethema [de] Ökologiethema 발음 0 표
09/08/2013 Wachstumsfrage [de] Wachstumsfrage 발음 0 표
09/08/2013 Ökologiefrage [de] Ökologiefrage 발음 0 표
09/08/2013 Rohstoffgarten [de] Rohstoffgarten 발음 0 표
09/08/2013 Berglauch [de] Berglauch 발음 0 표
09/08/2013 Sensendüwel [de] Sensendüwel 발음 0 표
09/08/2013 Wüstenlilie [de] Wüstenlilie 발음 0 표
09/08/2013 Ockerseestern [de] Ockerseestern 발음 0 표
09/08/2013 Blasenschötchen [de] Blasenschötchen 발음 0 표
09/08/2013 Eichenprachtkäfer [de] Eichenprachtkäfer 발음 0 표
09/08/2013 Spierstrauchblattlaus [de] Spierstrauchblattlaus 발음 0 표
09/08/2013 Zitrusblattlaus [de] Zitrusblattlaus 발음 0 표
09/08/2013 Johanniseidechse [de] Johanniseidechse 발음 0 표
09/08/2013 Holunderblattlaus [de] Holunderblattlaus 발음 0 표
09/08/2013 Alltagswahrnehmung [de] Alltagswahrnehmung 발음 0 표
09/08/2013 Ressourcenfrage [de] Ressourcenfrage 발음 0 표
09/08/2013 Klimaproblematik [de] Klimaproblematik 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 독일

airess에게 연락하기


사용자 상태

발음: 360 (19 최고의 발음)

추가된 낱말: 7

투표: 20 표

방문객: 20.975


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 8.008

발음 추가 순위: 841