Forvo에서 alxx이 발음한 낱말

사용자: alxx alxx 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
08/10/2009 cablu [ro] cablu 발음 0 표
08/10/2009 înghesuială [ro] înghesuială 발음 0 표
08/10/2009 lână [ro] lână 발음 0 표
08/10/2009 mătase [ro] mătase 발음 0 표
08/10/2009 baterie [ro] baterie 발음 0 표
08/10/2009 număra [ro] număra 발음 0 표
06/10/2009 o [ro] o 발음 0 표
06/10/2009 in [ro] in 발음 0 표
06/10/2009 a [ro] a 발음 2 표
06/10/2009 Cosel [ro] Cosel 발음 0 표
06/10/2009 fond [ro] fond 발음 0 표
06/10/2009 mitran [ro] mitran 발음 0 표
06/10/2009 Mitrita [ro] Mitrita 발음 0 표
06/10/2009 Trică [ro] Trică 발음 0 표
06/10/2009 Mitrica [ro] Mitrica 발음 0 표
06/10/2009 Mitache [ro] Mitache 발음 0 표
06/10/2009 Mitrache [ro] Mitrache 발음 0 표
06/10/2009 Tache [ro] Tache 발음 0 표
06/10/2009 Tică [ro] Tică 발음 0 표
06/10/2009 Cocea [ro] Cocea 발음 0 표
06/10/2009 Conea [ro] Conea 발음 0 표
06/10/2009 Dincu [ro] Dincu 발음 0 표
06/10/2009 Dinicu [ro] Dinicu 발음 0 표
06/10/2009 Demetru [ro] Demetru 발음 0 표
06/10/2009 duma [ro] duma 발음 0 표
06/10/2009 Duncea [ro] Duncea 발음 0 표
06/10/2009 Mitru [ro] Mitru 발음 0 표
06/10/2009 Mitrea [ro] Mitrea 발음 0 표
06/10/2009 Guţă [ro] Guţă 발음 0 표
06/10/2009 Goguţă [ro] Goguţă 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 루마니아

alxx에게 연락하기


사용자 상태

발음: 65

추가된 낱말: 5

투표: 1 표

방문객: 12.559


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 9.865

발음 추가 순위: 3.655