Forvo에서 ameliacf이 발음한 낱말 2 페이지.

사용자: ameliacf ameliacf 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
20/08/2010 piège [fr] piège 발음 -1 표
20/08/2010 phases [fr] phases 발음 0 표
20/08/2010 peuplée [fr] peuplée 발음 0 표
20/08/2010 peuples [fr] peuples 발음 0 표
20/08/2010 poulets [fr] poulets 발음 0 표
20/08/2010 positions [fr] positions 발음 0 표
20/08/2010 positives [fr] positives 발음 0 표
20/08/2010 poubelles [fr] poubelles 발음 1 표 최고의 발음
20/08/2010 pots [fr] pots 발음 0 표
20/08/2010 possibilités [fr] possibilités 발음 0 표
20/08/2010 ruelles [fr] ruelles 발음 0 표
20/08/2010 suggérée [fr] suggérée 발음 0 표
20/08/2010 suivent [fr] suivent 발음 0 표
20/08/2010 suivie [fr] suivie 발음 0 표
20/08/2010 suffit! [fr] suffit! 발음 0 표
20/08/2010 soviet [fr] soviet 발음 0 표
20/08/2010 souligné [fr] souligné 발음 0 표
20/08/2010 soumises [fr] soumises 발음 0 표
20/08/2010 soupire [fr] soupire 발음 0 표
20/08/2010 soupçons [fr] soupçons 발음 0 표
20/08/2010 telle que [fr] telle que 발음 0 표
20/08/2010 talons [fr] talons 발음 0 표
20/08/2010 survécu [fr] survécu 발음 0 표
20/08/2010 surfaces [fr] surfaces 발음 0 표
20/08/2010 transformations [fr] transformations 발음 0 표
20/08/2010 tranquilles [fr] tranquilles 발음 0 표
20/08/2010 terres [fr] terres 발음 0 표
20/08/2010 thème musical [fr] thème musical 발음 0 표
20/08/2010 thèses [fr] thèses 발음 0 표
20/08/2010 ultérieure [fr] ultérieure 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 미국

ameliacf에게 연락하기


사용자 상태

발음: 83 (10 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 12 표

방문객: 11.875


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 2.998