Forvo에서 andreia_brasil이 발음한 낱말

사용자: andreia_brasil Forvo 에디터 andreia_brasil 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
10/09/2009 cível [pt] cível 발음 1 표 최고의 발음
10/09/2009 recluso [pt] recluso 발음 1 표 최고의 발음
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar 발음 0 표
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo 발음 0 표
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir 발음 0 표
10/09/2009 urgir [pt] urgir 발음 0 표
10/09/2009 messias [pt] messias 발음 0 표
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar 발음 0 표
10/09/2009 faceta [pt] faceta 발음 0 표
10/09/2009 inocular [pt] inocular 발음 0 표
05/08/2009 computador [pt] computador 발음 -1 표
05/08/2009 janela [pt] janela 발음 2 표 최고의 발음
05/08/2009 baixo [pt] baixo 발음 1 표 최고의 발음
05/08/2009 internacional [pt] internacional 발음 0 표
05/08/2009 destro [pt] destro 발음 0 표
05/08/2009 jogo [pt] jogo 발음 0 표
05/08/2009 melhor [pt] melhor 발음 0 표
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira 발음 1 표
05/08/2009 coisa [pt] coisa 발음 0 표
05/08/2009 excelente [pt] excelente 발음 0 표
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga 발음 0 표
05/08/2009 acervo [pt] acervo 발음 0 표
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo 발음 0 표
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo 발음 0 표
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer 발음 0 표
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor 발음 0 표
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir 발음 0 표
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso 발음 0 표
05/08/2009 brilho [pt] brilho 발음 0 표
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 브라질

andreia_brasil에게 연락하기


사용자 상태

발음: 1.079 (60 최고의 발음)

추가된 낱말: 654

투표: 76 표

방문객: 59.670


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 385

발음 추가 순위: 320