Forvo에서 buzenval이 발음한 낱말

사용자: buzenval buzenval 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
27/04/2011 Quai de la Gare [fr] Quai de la Gare 발음 0 표
27/04/2011 Javel-André Citroën [fr] Javel-André Citroën 발음 0 표
27/04/2011 Sèvres — Lecourbe [fr] Sèvres — Lecourbe 발음 0 표
27/04/2011 Dugommier [fr] Dugommier 발음 0 표
27/04/2011 Passy [fr] Passy 발음 0 표
27/04/2011 Censier-Daubenton [fr] Censier-Daubenton 발음 0 표
27/04/2011 Suresnes [fr] Suresnes 발음 0 표
27/04/2011 Villeneuve-la-Garenne [fr] Villeneuve-la-Garenne 발음 0 표
27/04/2011 Pont Neuf [fr] Pont Neuf 발음 0 표
27/04/2011 Créteil — Université [fr] Créteil — Université 발음 0 표
27/04/2011 Boissière [fr] Boissière 발음 0 표
27/04/2011 Bel-Air [fr] Bel-Air 발음 0 표
27/04/2011 Picpus [fr] Picpus 발음 0 표
27/04/2011 Quai De La Rapée [fr] Quai De La Rapée 발음 0 표
27/04/2011 Bréguet-Sabin [fr] Bréguet-Sabin 발음 0 표
27/04/2011 Saint-Marcel [fr] Saint-Marcel 발음 0 표
27/04/2011 Richard-Lenoir [fr] Richard-Lenoir 발음 0 표
27/04/2011 cité [fr] cité 발음 0 표
27/04/2011 Etienne Marcel [fr] Etienne Marcel 발음 0 표
27/04/2011 Château d'Eau [fr] Château d'Eau 발음 0 표
26/04/2011 Saint-Michel [fr] Saint-Michel 발음 1 표 최고의 발음
26/04/2011 Cité Universitaire [fr] Cité Universitaire 발음 0 표
26/04/2011 Nanterre — Université [fr] Nanterre — Université 발음 0 표
26/04/2011 Jacques Bonsergent [fr] Jacques Bonsergent 발음 0 표
26/04/2011 Gilles Villeneuve [fr] Gilles Villeneuve 발음 0 표
26/04/2011 Porte de Pantin [fr] Porte de Pantin 발음 0 표
26/04/2011 Saint-Sulpice [fr] Saint-Sulpice 발음 0 표
26/04/2011 Saint-Placide [fr] Saint-Placide 발음 0 표
26/04/2011 Château Rouge [fr] Château Rouge 발음 0 표
26/04/2011 Cour Saint-Émilion [fr] Cour Saint-Émilion 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 프랑스

buzenval에게 연락하기


사용자 상태

발음: 177 (7 최고의 발음)

추가된 낱말: 80

투표: 13 표

방문객: 18.814


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.636

발음 추가 순위: 1.578