Forvo에서 domas이 발음한 낱말

사용자: domas domas 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
28/11/2008 esančiame [lt] esančiame 발음 0 표
28/11/2008 prie (lt.) [lt] prie (lt.) 발음 0 표
28/11/2008 tikrai [lt] tikrai 발음 0 표
28/11/2008 pakrantėse (lt.) [lt] pakrantėse (lt.) 발음 0 표
28/11/2008 Polas Makartnis [lt] Polas Makartnis 발음 0 표
28/11/2008 seras [lt] seras 발음 0 표
28/11/2008 Izraelį (> Izraelis) [lt] Izraelį (> Izraelis) 발음 0 표
28/11/2008 ketvirtadienį [lt] ketvirtadienį 발음 0 표
28/11/2008 ketina (vksm.) [lt] ketina (vksm.) 발음 0 표
28/11/2008 surengti (dlv.) [lt] surengti (dlv.) 발음 0 표
28/11/2008 1-jį (pirmąjį) [lt] 1-jį (pirmąjį) 발음 0 표
28/11/2008 savo (lt.) [lt] savo (lt.) 발음 0 표
28/11/2008 koncertą [lt] koncertą 발음 0 표
28/11/2008 informuoja [lt] informuoja 발음 0 표
28/11/2008 gerbėjams [lt] gerbėjams 발음 0 표
28/11/2008 susirinkusiems [lt] susirinkusiems 발음 0 표
28/11/2008 uoste (dkt.) [lt] uoste (dkt.) 발음 0 표
28/11/2008 dainininkas [lt] dainininkas 발음 0 표
28/11/2008 atveža [lt] atveža 발음 0 표
28/11/2008 meilės (ir Meilės) [lt] meilės (ir Meilės) 발음 0 표
28/11/2008 Jarkono (lt.) [lt] Jarkono (lt.) 발음 0 표
28/11/2008 stadione [lt] stadione 발음 0 표
28/11/2008 rengia [lt] rengia 발음 0 표
28/11/2008 repeticiją [lt] repeticiją 발음 0 표
28/11/2008 manoma [lt] manoma 발음 0 표
28/11/2008 dalyvaus ( > dalyvauti) [lt] dalyvaus ( > dalyvauti) 발음 0 표
28/11/2008 ragino [lt] ragino 발음 0 표
28/11/2008 metais [lt] metais 발음 0 표
28/11/2008 uždraudė (> uždrausti) [lt] uždraudė (> uždrausti) 발음 1 표 최고의 발음
28/11/2008 koncertuoti [lt] koncertuoti 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 리투아니아

domas에게 연락하기


사용자 상태

발음: 83 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 2 표

방문객: 15.553


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 2.993