Forvo에서 domlc이 발음한 낱말

사용자: domlc domlc 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
08/07/2011 Régis [fr] Régis 발음 0 표
08/07/2011 Passage du Gois [fr] Passage du Gois 발음 0 표
08/07/2011 Riec-sur-Bélon [fr] Riec-sur-Bélon 발음 0 표
08/07/2011 rassemblant [fr] rassemblant 발음 0 표
08/07/2011 cause célèbre [fr] cause célèbre 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 étreindre [fr] étreindre 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 paria [fr] paria 발음 0 표
08/07/2011 Fantomas [fr] Fantomas 발음 0 표
08/07/2011 conclure [fr] conclure 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 anesthesiants [fr] anesthesiants 발음 0 표
08/07/2011 Casino Guichard-Perrachon [fr] Casino Guichard-Perrachon 발음 0 표
08/07/2011 Double concentré de tomates [fr] Double concentré de tomates 발음 0 표
08/07/2011 ceindre [fr] ceindre 발음 0 표
08/07/2011 mots apparentés [fr] mots apparentés 발음 0 표
08/07/2011 Vendredi Matin [fr] Vendredi Matin 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 réclamer [fr] réclamer 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 sélection [fr] sélection 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 haranguer [fr] haranguer 발음 1 표 최고의 발음
08/07/2011 Jean Patou [fr] Jean Patou 발음 0 표
02/06/2011 coranique [fr] coranique 발음 1 표 최고의 발음
02/06/2011 La danse de Puck [fr] La danse de Puck 발음 0 표
02/06/2011 blêmir [fr] blêmir 발음 1 표 최고의 발음
02/06/2011 blackboulage [fr] blackboulage 발음 0 표
02/06/2011 rigoureux [fr] rigoureux 발음 0 표
02/06/2011 rincer [fr] rincer 발음 1 표 최고의 발음
02/06/2011 riper [fr] riper 발음 1 표 최고의 발음
02/06/2011 rigoureuse [fr] rigoureuse 발음 1 표 최고의 발음
30/04/2011 Belon [fr] Belon 발음 0 표
30/04/2011 scombre [fr] scombre 발음 0 표
30/04/2011 Jaeger-LeCoultre [fr] Jaeger-LeCoultre 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 프랑스

domlc에게 연락하기


사용자 상태

발음: 89 (13 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 13 표

방문객: 8.882


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 2.826