Forvo에서 emacs이 발음한 낱말

사용자: emacs Forvo 에디터 emacs 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
26/04/2010 băutură alcoolică [ro] băutură alcoolică 발음 0 표
05/04/2009 Rapid Bucureşti [ro] Rapid Bucureşti 발음 0 표
05/04/2009 strungă [ro] strungă 발음 0 표
05/04/2009 școală [ro] școală 발음 0 표
28/01/2009 Silviu Alin Tisea [ro] Silviu Alin Tisea 발음 0 표
28/01/2009 Tisea [ro] Tisea 발음 0 표
16/01/2009 Enrike Bejerano [ro] Enrike Bejerano 발음 0 표
16/01/2009 Joseph Schmidt [ro] Joseph Schmidt 발음 0 표
16/01/2009 Hedda Sterne [ro] Hedda Sterne 발음 0 표
16/01/2009 Taraf de Haïdouks [ro] Taraf de Haïdouks 발음 0 표
16/01/2009 conchiglie [ro] conchiglie 발음 0 표
16/01/2009 Olga Lengyel [ro] Olga Lengyel 발음 0 표
16/01/2009 Marcel Jank [ro] Marcel Jank 발음 0 표
16/01/2009 Corduneanu [ro] Corduneanu 발음 0 표
16/01/2009 Barbalat [ro] Barbalat 발음 0 표
16/01/2009 Adamclisi [ro] Adamclisi 발음 1 표 최고의 발음
16/01/2009 Dragoslavele [ro] Dragoslavele 발음 0 표
16/01/2009 Hermann Julius Oberth [ro] Hermann Julius Oberth 발음 0 표
16/01/2009 Benjamín Mendelsohn [ro] Benjamín Mendelsohn 발음 0 표
16/01/2009 Elisabeth Axmann [ro] Elisabeth Axmann 발음 0 표
16/01/2009 Vlad Draculea [ro] Vlad Draculea 발음 0 표
16/01/2009 Miodrag Belodedici [ro] Miodrag Belodedici 발음 0 표
16/01/2009 Joana Benedek [ro] Joana Benedek 발음 0 표
16/01/2009 Claudiu Keserü [ro] Claudiu Keserü 발음 0 표
16/01/2009 László Bölöni [ro] László Bölöni 발음 0 표
16/01/2009 Dorin Mateuț [ro] Dorin Mateuț 발음 0 표
16/01/2009 Nicolae Mitea [ro] Nicolae Mitea 발음 0 표
16/01/2009 Albert Streit [ro] Albert Streit 발음 0 표
16/01/2009 Catalena [ro] Catalena 발음 0 표
16/01/2009 Vera Bila [ro] Vera Bila 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 미국

emacs에게 연락하기


사용자 상태

발음: 332 (12 최고의 발음)

추가된 낱말: 6

투표: 16 표

방문객: 25.326


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 8.637

발음 추가 순위: 875