Forvo에서 findelka이 발음한 낱말 8 페이지.

사용자: findelka Forvo 에디터 findelka 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
31/10/2010 polgári [hu] polgári 발음 0 표
31/10/2010 repülési [hu] repülési 발음 1 표 최고의 발음
31/10/2010 macskák [hu] macskák 발음 0 표
31/10/2010 beindulni [hu] beindulni 발음 0 표
31/10/2010 abbahagyni [hu] abbahagyni 발음 0 표
31/10/2010 elveszteni [hu] elveszteni 발음 0 표
31/10/2010 meg-megállva [hu] meg-megállva 발음 0 표
31/10/2010 kosárral [hu] kosárral 발음 0 표
31/10/2010 padlás [hu] padlás 발음 0 표
31/10/2010 padlásra [hu] padlásra 발음 0 표
31/10/2010 serény [hu] serény 발음 0 표
31/10/2010 kosár [hu] kosár 발음 0 표
31/10/2010 gondolok [hu] gondolok 발음 0 표
31/10/2010 nyikorgó [hu] nyikorgó 발음 0 표
31/10/2010 serényen [hu] serényen 발음 0 표
31/10/2010 obszidián [hu] obszidián 발음 0 표
31/10/2010 Szilvia [hu] Szilvia 발음 0 표
31/10/2010 Lupény [hu] Lupény 발음 0 표
31/10/2010 Székelyudvarhely [hu] Székelyudvarhely 발음 0 표
31/10/2010 Dessewffy [hu] Dessewffy 발음 0 표
31/10/2010 Vörösmarty Mihály [hu] Vörösmarty Mihály 발음 0 표
31/10/2010 Petőfi Sándor [hu] Petőfi Sándor 발음 0 표
31/10/2010 Jászai Mari [hu] Jászai Mari 발음 0 표
31/10/2010 Tolnay Klári [hu] Tolnay Klári 발음 0 표
31/10/2010 Ruttkai Éva [hu] Ruttkai Éva 발음 0 표
31/10/2010 Darvas Iván [hu] Darvas Iván 발음 0 표
31/10/2010 Soós Imre [hu] Soós Imre 발음 0 표
31/10/2010 Blaha Lujza [hu] Blaha Lujza 발음 0 표
31/10/2010 Déryné Széppataki Róza [hu] Déryné Széppataki Róza 발음 0 표
31/10/2010 Latinovits Zoltán [hu] Latinovits Zoltán 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 헝가리

웹사이트: none

findelka에게 연락하기


사용자 상태

발음: 1.130 (104 최고의 발음)

추가된 낱말: 160

투표: 105 표

방문객: 55.446


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 996

발음 추가 순위: 301