Forvo에서 florentinaa이 발음한 낱말

사용자: florentinaa florentinaa 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
15/08/2012 hipertensiune [ro] hipertensiune 발음 0 표
15/08/2012 înhumat [ro] înhumat 발음 0 표
15/08/2012 incriminat [ro] incriminat 발음 0 표
15/08/2012 promoţional [ro] promoţional 발음 0 표
15/08/2012 nemulţumitor [ro] nemulţumitor 발음 0 표
15/08/2012 container [ro] container 발음 0 표
15/08/2012 convoca [ro] convoca 발음 0 표
15/08/2012 contor [ro] contor 발음 0 표
15/08/2012 interimat [ro] interimat 발음 0 표
15/08/2012 legionar [ro] legionar 발음 0 표
15/08/2012 contracție [ro] contracție 발음 0 표
15/08/2012 concesiona [ro] concesiona 발음 0 표
15/08/2012 comitat [ro] comitat 발음 0 표
15/08/2012 contravenție [ro] contravenție 발음 0 표
15/08/2012 contribui [ro] contribui 발음 0 표
15/08/2012 copulație [ro] copulație 발음 0 표
15/08/2012 cositor [ro] cositor 발음 0 표
15/08/2012 coliziune [ro] coliziune 발음 0 표
15/08/2012 colagen [ro] colagen 발음 0 표
15/08/2012 partea [ro] partea 발음 0 표
15/08/2012 copită [ro] copită 발음 0 표
15/08/2012 afrodita [ro] afrodita 발음 0 표
15/08/2012 Calvinism [ro] Calvinism 발음 0 표
15/08/2012 broderie [ro] broderie 발음 0 표
15/08/2012 Bolivian [ro] Bolivian 발음 0 표
15/08/2012 bipartid [ro] bipartid 발음 0 표
15/08/2012 aserţiune [ro] aserţiune 발음 0 표
15/08/2012 coordonată [ro] coordonată 발음 0 표
15/08/2012 copan [ro] copan 발음 0 표
15/08/2012 colorant [ro] colorant 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 루마니아

florentinaa에게 연락하기


사용자 상태

발음: 147 (1 최고의 발음)

추가된 낱말: 22

투표: 1 표

방문객: 9.421


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 3.765

발음 추가 순위: 1.821