Forvo에서 foxfragaria이 발음한 낱말

사용자: foxfragaria Forvo 에디터 foxfragaria 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
26/10/2012 ananāsi [lv] ananāsi 발음 0 표
26/10/2012 Baloži [lv] Baloži 발음 0 표
26/10/2012 Aizkraukle [lv] Aizkraukle 발음 0 표
26/10/2012 Aknīste [lv] Aknīste 발음 0 표
26/10/2012 Grobiņa [lv] Grobiņa 발음 0 표
26/10/2012 Aloja [lv] Aloja 발음 0 표
26/10/2012 Cesvaine [lv] Cesvaine 발음 0 표
26/10/2012 Durbe [lv] Durbe 발음 0 표
26/10/2012 Madona [lv] Madona 발음 0 표
26/10/2012 Belševica [lv] Belševica 발음 0 표
26/10/2012 Auce [lv] Auce 발음 0 표
26/10/2012 Ape [lv] Ape 발음 0 표
26/10/2012 Baldone [lv] Baldone 발음 0 표
26/10/2012 Staicele [lv] Staicele 발음 0 표
26/10/2012 Bauska [lv] Bauska 발음 0 표
26/10/2012 Krāslava [lv] Krāslava 발음 0 표
26/10/2012 Kārsava [lv] Kārsava 발음 0 표
26/10/2012 Gulbene [lv] Gulbene 발음 0 표
26/10/2012 Līgatne [lv] Līgatne 발음 0 표
26/10/2012 Lielvārde [lv] Lielvārde 발음 0 표
26/10/2012 ķirzaka [lv] ķirzaka 발음 0 표
26/10/2012 Stende [lv] Stende 발음 0 표
26/10/2012 Alūksne [lv] Alūksne 발음 0 표
26/10/2012 Valdemārpils [lv] Valdemārpils 발음 0 표
26/10/2012 dzīvoklis ar labierīcībām [lv] dzīvoklis ar labierīcībām 발음 0 표
26/10/2012 Ikšķile [lv] Ikšķile 발음 0 표
26/10/2012 Viļaka [lv] Viļaka 발음 0 표
26/10/2012 Brocēni [lv] Brocēni 발음 0 표
26/10/2012 aktīnijs [lv] aktīnijs 발음 0 표
26/10/2012 astats [lv] astats 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 라트비아

foxfragaria에게 연락하기


사용자 상태

발음: 323 (12 최고의 발음)

추가된 낱말: 11

투표: 13 표

방문객: 21.249


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 6.173

발음 추가 순위: 942