Forvo에서 garabuya이 발음한 낱말

사용자: garabuya garabuya 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
26/02/2013 Juan Peregrino Anselmo [es] Juan Peregrino Anselmo 발음 0 표
26/02/2013 Mario Evaristo [es] Mario Evaristo 발음 0 표
26/02/2013 Luis Vargas Peña [es] Luis Vargas Peña 발음 0 표
26/02/2013 Victoriano Santos Iriarte [es] Victoriano Santos Iriarte 발음 0 표
26/02/2013 amador [es] amador 발음 0 표
26/02/2013 Juan Carreño Sandoval [es] Juan Carreño Sandoval 발음 0 표
18/08/2010 abdomen [es] abdomen 발음 0 표
18/08/2010 aguacate [es] aguacate 발음 0 표
18/08/2010 guanábana [es] guanábana 발음 0 표
17/08/2010 África [es] África 발음 0 표
17/08/2010 estrujar [es] estrujar 발음 0 표
17/08/2010 añadir [es] añadir 발음 -1 표
17/08/2010 Jesús [es] Jesús 발음 -1 표
17/08/2010 vaca [es] vaca 발음 0 표
17/08/2010 pájaro [es] pájaro 발음 0 표
17/08/2010 gato [es] gato 발음 0 표
17/08/2010 mujer [es] mujer 발음 0 표
17/08/2010 hombre [es] hombre 발음 1 표
17/08/2010 diciembre [es] diciembre 발음 1 표
17/08/2010 Noviembre [es] Noviembre 발음 0 표
17/08/2010 octubre [es] octubre 발음 1 표
17/08/2010 agosto [es] agosto 발음 2 표
17/08/2010 junio [es] junio 발음 0 표
17/08/2010 Mayo [es] Mayo 발음 0 표
17/08/2010 abril [es] abril 발음 0 표
17/08/2010 marzo [es] marzo 발음 1 표
17/08/2010 Febrero [es] Febrero 발음 0 표
17/08/2010 Enero [es] Enero 발음 -1 표
17/08/2010 pronunciar [es] pronunciar 발음 0 표
17/08/2010 domingo [es] domingo 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 베네수엘라

garabuya에게 연락하기


사용자 상태

발음: 51

추가된 낱말: 5

투표: 9 표

방문객: 12.459


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 10.061

발음 추가 순위: 4.495