Forvo에서 goaway이 발음한 낱말

사용자: goaway goaway 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
19/10/2014 piati [sk] piati 발음 0 표
19/10/2014 mudrujú [sk] mudrujú 발음 0 표
19/10/2014 Rimava [sk] Rimava 발음 0 표
23/01/2014 Hodenkobold [de] Hodenkobold 발음 0 표
23/01/2014 Hochglanzeinbauküche [de] Hochglanzeinbauküche 발음 0 표
01/12/2013 ऐशीं [mr] ऐशीं 발음 0 표
01/12/2013 नव्वद [mr] नव्वद 발음 0 표
01/12/2013 या भणी [mr] या भणी 발음 0 표
01/12/2013 बारा [mr] बारा 발음 0 표
01/12/2013 दहा [mr] दहा 발음 0 표
01/12/2013 टिग्रन पेट्रोस्यान [mr] टिग्रन पेट्रोस्यान 발음 0 표
01/12/2013 Anjanamma [mr] Anjanamma 발음 0 표
01/12/2013 Marathi [mr] Marathi 발음 0 표
01/12/2013 फरीद रफ़ीक ज़कारिया [mr] फरीद रफ़ीक ज़कारिया 발음 0 표
01/12/2013 वाढदिवसाच्या शुभेच्छा [mr] वाढदिवसाच्या शुभेच्छा 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스페인

goaway에게 연락하기


사용자 상태

발음: 15

추가된 낱말: 73

방문객: 8.274


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.599

발음 추가 순위: 10.124