Forvo에서 gooseduck이 발음한 낱말

사용자: gooseduck gooseduck 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
04/04/2011 [vi] mù 발음 0 표
04/04/2011 của [vi] của 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 uốn [vi] uốn 발음 0 표
04/04/2011 phim [vi] phim 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 Sao [vi] Sao 발음 1 표
04/04/2011 tre [vi] tre 발음 0 표
04/04/2011 giờ [vi] giờ 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 xem [vi] xem 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 cửa [vi] cửa 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 đèn [vi] đèn 발음 0 표
04/04/2011 nhẹ [vi] nhẹ 발음 0 표
04/04/2011 trường [vi] trường 발음 0 표
04/04/2011 lửa [vi] lửa 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 không khí [vi] không khí 발음 0 표
04/04/2011 nhỏ [vi] nhỏ 발음 0 표
04/04/2011 lớn [vi] lớn 발음 0 표
04/04/2011 đâu [vi] đâu 발음 0 표
04/04/2011 trong [vi] trong 발음 0 표
04/04/2011 nơi [vi] nơi 발음 0 표
04/04/2011 học [vi] học 발음 0 표
04/04/2011 tại [vi] tại 발음 0 표
04/04/2011 vào [vi] vào 발음 0 표
04/04/2011 nhân [vi] nhân 발음 0 표
04/04/2011 phía ngoài [vi] phía ngoài 발음 -1 표
04/04/2011 bên ngoài [vi] bên ngoài 발음 0 표
04/04/2011 cây [vi] cây 발음 0 표
04/04/2011 đó [vi] đó 발음 1 표 최고의 발음
04/04/2011 thân thể [vi] thân thể 발음 0 표
04/04/2011 thân cây [vi] thân cây 발음 0 표
04/04/2011 đi qua [vi] đi qua 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

Preferred language for communication: English.

성별: 남자

억양/나라: 베트남

gooseduck에게 연락하기


사용자 상태

발음: 417 (29 최고의 발음)

추가된 낱말: 94

투표: 31 표

방문객: 35.760


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.456

발음 추가 순위: 737