Forvo에서 hlodver이 발음한 낱말 2 페이지.

사용자: hlodver Forvo 에디터 hlodver 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
22/01/2013 þorsta [is] þorsta 발음
22/01/2013 velkomnir [is] velkomnir 발음
22/01/2013 velkomnar [is] velkomnar 발음
22/01/2013 svörtuloft [is] svörtuloft 발음
22/01/2013 Höskuldsson [is] Höskuldsson 발음
22/01/2013 víkingar [is] víkingar 발음
22/01/2013 Garðaríki [is] Garðaríki 발음
22/01/2013 rusl [is] rusl 발음
22/01/2013 Bjarnarhöfn [is] Bjarnarhöfn 발음
22/01/2013 galli [is] galli 발음
22/01/2013 lampi [is] lampi 발음
22/01/2013 tankur [is] tankur 발음
22/01/2013 verk [is] verk 발음
22/01/2013 augunum [is] augunum 발음
22/01/2013 spyr [is] spyr 발음
22/01/2013 geðveik [is] geðveik 발음
22/01/2013 öfuguggi [is] öfuguggi 발음
22/01/2013 Elín [is] Elín 발음
22/01/2013 snjóflóð [is] snjóflóð 발음
22/01/2013 vonbrigði [is] vonbrigði 발음
22/01/2013 sigurdrífa [is] sigurdrífa 발음
22/01/2013 adamsepli [is] adamsepli 발음
22/01/2013 afstæði [is] afstæði 발음
22/01/2013 afrit [is] afrit 발음
22/01/2013 afturbati [is] afturbati 발음
22/01/2013 agða [is] agða 발음
22/01/2013 akanmál [is] akanmál 발음
22/01/2013 gervir [is] gervir 발음
22/01/2013 írónía [is] írónía 발음
22/01/2013 Taíland [is] Taíland 발음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아이슬란드

hlodver에게 연락하기


사용자 상태

발음: 1.583 (398 최고의 발음)

추가된 낱말: 706

투표: 410 표

방문객: 62.658


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 310

발음 추가 순위: 175