Forvo에서 hlodver이 발음한 낱말 3 페이지.

사용자: hlodver hlodver 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
22/01/2013 táknið [is] táknið 발음 0 표
22/01/2013 auðnin [is] auðnin 발음 0 표
22/01/2013 bestu kveðjur [is] bestu kveðjur 발음 0 표
22/01/2013 flugstöð [is] flugstöð 발음 0 표
22/01/2013 rjómi [is] rjómi 발음 0 표
22/01/2013 rjómaís [is] rjómaís 발음 0 표
22/01/2013 dagsetningin [is] dagsetningin 발음 0 표
22/01/2013 blöðin [is] blöðin 발음 0 표
22/01/2013 Kolfinna [is] Kolfinna 발음 0 표
22/01/2013 biður [is] biður 발음 0 표
22/01/2013 tíkarsonur [is] tíkarsonur 발음 0 표
22/01/2013 flugstöðin [is] flugstöðin 발음 0 표
22/01/2013 spurning [is] spurning 발음 0 표
22/01/2013 kærlega [is] kærlega 발음 0 표
22/01/2013 bakaríið [is] bakaríið 발음 0 표
22/01/2013 flugvöll [is] flugvöll 발음 0 표
22/01/2013 Tómas Tómasson [is] Tómas Tómasson 발음 0 표
22/01/2013 Laugardalsvöllur [is] Laugardalsvöllur 발음 0 표
22/01/2013 nefnt [is] nefnt 발음 0 표
22/01/2013 logn [is] logn 발음 0 표
22/01/2013 steinninn [is] steinninn 발음 0 표
22/01/2013 fíkn [is] fíkn 발음 0 표
22/01/2013 knattspyrnu [is] knattspyrnu 발음 0 표
22/01/2013 skýstrokkur [is] skýstrokkur 발음 0 표
22/01/2013 hvirfilbylur [is] hvirfilbylur 발음 0 표
22/01/2013 Árbæjarsafn [is] Árbæjarsafn 발음 0 표
22/01/2013 býsna [is] býsna 발음 0 표
22/01/2013 blessuð [is] blessuð 발음 0 표
22/01/2013 hræsvelgur [is] hræsvelgur 발음 0 표
22/01/2013 Sveinbjörn Beinteinsson [is] Sveinbjörn Beinteinsson 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아이슬란드

hlodver에게 연락하기


사용자 상태

발음: 1.579 (399 최고의 발음)

추가된 낱말: 706

투표: 412 표

방문객: 98.607


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 363

발음 추가 순위: 213