Forvo에서 hsaietz이 발음한 낱말

사용자: hsaietz Forvo 에디터 hsaietz 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
11/08/2014 imedens [da] imedens 발음 0 표
11/08/2014 legesager [da] legesager 발음 0 표
11/08/2014 klods [da] klods 발음 0 표
11/08/2014 Ole Lynggaard [da] Ole Lynggaard 발음 0 표
11/08/2014 Wedersøe [da] Wedersøe 발음 0 표
11/08/2014 klaret [da] klaret 발음 0 표
11/08/2014 Kongeå [da] Kongeå 발음 0 표
11/08/2014 Kastbjerg [da] Kastbjerg 발음 0 표
11/08/2014 Korup [da] Korup 발음 0 표
11/08/2014 Uggerby [da] Uggerby 발음 0 표
11/08/2014 Sæby [da] Sæby 발음 0 표
11/08/2014 Lerkenfeld [da] Lerkenfeld 발음 0 표
11/08/2014 Leerskov [da] Leerskov 발음 0 표
11/08/2014 100-kroneseddel [da] 100-kroneseddel 발음 0 표
11/08/2014 tiest [da] tiest 발음 0 표
11/08/2014 Fiskbæk [da] Fiskbæk 발음 0 표
11/08/2014 fængselet [da] fængselet 발음 0 표
11/08/2014 Hasseris [da] Hasseris 발음 0 표
11/08/2014 huer [da] huer 발음 0 표
11/08/2014 Flynder [da] Flynder 발음 0 표
11/08/2014 Halkær [da] Halkær 발음 0 표
11/08/2014 Bygholm [da] Bygholm 발음 0 표
11/08/2014 Outrup [da] Outrup 발음 0 표
11/08/2014 Susse Wold [da] Susse Wold 발음 0 표
11/08/2014 Steen Bostrup [da] Steen Bostrup 발음 0 표
11/08/2014 HjerneMadsen [da] HjerneMadsen 발음 0 표
11/08/2014 Caspar Bartholin [da] Caspar Bartholin 발음 0 표
11/08/2014 liniment [da] liniment 발음 0 표
11/08/2014 Modersmål-Prisen [da] Modersmål-Prisen 발음 0 표
11/08/2014 læg [da] læg 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 덴마크

hsaietz에게 연락하기


사용자 상태

발음: 1.680 (4 최고의 발음)

추가된 낱말: 58

투표: 7 표

방문객: 34.218


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.873

발음 추가 순위: 186