Forvo에서 huntmdwn이 발음한 낱말

사용자: huntmdwn huntmdwn 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
17/05/2009 Les Invalides [fr] Les Invalides 발음 1 표
17/05/2009 Le Roi Lion [fr] Le Roi Lion 발음 1 표
17/05/2009 fier [fr] fier 발음 -1 표
17/05/2009 Où habitez-vous ? [fr] Où habitez-vous ? 발음 2 표
17/05/2009 Clément [fr] Clément 발음 0 표
17/05/2009 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy 발음 1 표 최고의 발음
17/05/2009 Clé [fr] Clé 발음 0 표
17/05/2009 Nationaux [fr] Nationaux 발음 0 표
17/05/2009 novembre [fr] novembre 발음 0 표
17/05/2009 nouvelle vague [fr] nouvelle vague 발음 1 표 최고의 발음
17/05/2009 nouvelle femme [fr] nouvelle femme 발음 3 표 최고의 발음
17/05/2009 Nouvelle-Zélande [fr] Nouvelle-Zélande 발음 0 표
17/05/2009 nouvelle [fr] nouvelle 발음 4 표 최고의 발음
17/05/2009 nouveau [fr] nouveau 발음 0 표
17/05/2009 nous voudrons [fr] nous voudrons 발음 -1 표
17/05/2009 nous nous appelons [fr] nous nous appelons 발음 1 표
17/05/2009 nous avons [fr] nous avons 발음 3 표 최고의 발음
17/05/2009 nous [fr] nous 발음 1 표
17/05/2009 nourriture [fr] nourriture 발음 1 표
17/05/2009 notre sucre [fr] notre sucre 발음 0 표
17/05/2009 second [fr] second 발음 1 표
17/05/2009 bombardier [fr] bombardier 발음 1 표 최고의 발음
17/05/2009 cuillière [fr] cuillière 발음 0 표
17/05/2009 Le Point [fr] Le Point 발음 1 표 최고의 발음
17/05/2009 nombreuse [fr] nombreuse 발음 0 표
17/05/2009 noix [fr] noix 발음 0 표
17/05/2009 noisette [fr] noisette 발음 0 표
17/05/2009 Avène [fr] Avène 발음 0 표
17/05/2009 avouer [fr] avouer 발음 0 표
17/05/2009 avons besoin [fr] avons besoin 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 미국

huntmdwn에게 연락하기


사용자 상태

발음: 50 (9 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 24 표

방문객: 15.054


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 4.513