Forvo에서 hvar이 발음한 낱말

사용자: hvar hvar 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
12/10/2010 Istočna [bs] Istočna 발음 0 표
12/10/2010 Oštra [bs] Oštra 발음 0 표
12/10/2010 Istočni [bs] Istočni 발음 0 표
12/10/2010 stari [bs] stari 발음 0 표
12/10/2010 Osmaci [bs] Osmaci 발음 0 표
12/10/2010 Milići [bs] Milići 발음 0 표
12/10/2010 istočnо [bs] istočnо 발음 0 표
12/10/2010 Široki [bs] Široki 발음 0 표
12/10/2010 Foča Ustikolina [bs] Foča Ustikolina 발음 0 표
12/10/2010 Erna [bs] Erna 발음 0 표
12/10/2010 Sanski [bs] Sanski 발음 0 표
12/10/2010 Teočak [bs] Teočak 발음 0 표
12/10/2010 kackavalja [bs] kackavalja 발음 0 표
12/10/2010 Čelić [bs] Čelić 발음 0 표
12/10/2010 Vakuf [bs] Vakuf 발음 0 표
12/10/2010 adis [bs] adis 발음 0 표
12/10/2010 merhaba [bs] merhaba 발음 -1 표
12/10/2010 Upomoć! [bs] Upomoć! 발음 0 표
12/10/2010 Sretan Vaskrs! [bs] Sretan Vaskrs! 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스웨덴

hvar에게 연락하기


사용자 상태

발음: 19

추가된 낱말: 2

방문객: 8.546


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 19.569

발음 추가 순위: 9.216