Forvo에서 jingjanb이 발음한 낱말

사용자: jingjanb jingjanb 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
21/10/2012 ochlupení [cs] ochlupení 발음 0 표
21/10/2012 pocákat [cs] pocákat 발음 0 표
21/10/2012 palačinky [cs] palačinky 발음 0 표
21/10/2012 popis [cs] popis 발음 0 표
21/10/2012 jeřáb [cs] jeřáb 발음 0 표
21/10/2012 přání [cs] přání 발음 0 표
21/10/2012 páteř [cs] páteř 발음 1 표 최고의 발음
21/10/2012 žaludek [cs] žaludek 발음 0 표
21/10/2012 vlčí mák [cs] vlčí mák 발음 0 표
21/10/2012 základy [cs] základy 발음 0 표
21/10/2012 předkrm [cs] předkrm 발음 0 표
21/10/2012 razítkový polštářek [cs] razítkový polštářek 발음 0 표
21/10/2012 průvod [cs] průvod 발음 0 표
21/10/2012 popelník [cs] popelník 발음 0 표
21/10/2012 vývrtka [cs] vývrtka 발음 0 표
21/10/2012 holka [cs] holka 발음 0 표
21/10/2012 stonek [cs] stonek 발음 0 표
21/10/2012 sedmikráska [cs] sedmikráska 발음 0 표
21/10/2012 kolibřík [cs] kolibřík 발음 0 표
21/10/2012 recepční [cs] recepční 발음 0 표
21/10/2012 dřez [cs] dřez 발음 0 표
21/10/2012 pyžamo [cs] pyžamo 발음 0 표
21/10/2012 listonoš [cs] listonoš 발음 0 표
21/10/2012 důsledný [cs] důsledný 발음 0 표
21/10/2012 zirkonium [cs] zirkonium 발음 0 표
21/10/2012 slunečník [cs] slunečník 발음 0 표
21/10/2012 vystudovat [cs] vystudovat 발음 0 표
21/10/2012 Josef Špaček [cs] Josef Špaček 발음 0 표
21/10/2012 rozhodčí [cs] rozhodčí 발음 0 표
21/10/2012 olůvko [cs] olůvko 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 체코

jingjanb에게 연락하기


사용자 상태

발음: 60 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 13

투표: 2 표

방문객: 5.428


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 5.534

발음 추가 순위: 3.903