Forvo에서 kaekum이 발음한 낱말 6 페이지.

사용자: kaekum kaekum 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
07/06/2009 soltura [es] soltura 발음 0 표
07/06/2009 estruendo [es] estruendo 발음 0 표
07/06/2009 temporalmente [es] temporalmente 발음 0 표
07/06/2009 hemorragia [es] hemorragia 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 camposanto [es] camposanto 발음 0 표
07/06/2009 mármol [es] mármol 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 sintonía [es] sintonía 발음 0 표
07/06/2009 repunte [es] repunte 발음 0 표
07/06/2009 mullido [es] mullido 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 condujo [es] condujo 발음 0 표
07/06/2009 incestuoso [es] incestuoso 발음 0 표
07/06/2009 estrellato [es] estrellato 발음 0 표
07/06/2009 someter [es] someter 발음 0 표
07/06/2009 trasladar [es] trasladar 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 esclarecidamente [es] esclarecidamente 발음 0 표
07/06/2009 bélico [es] bélico 발음 0 표
07/06/2009 advenimiento [es] advenimiento 발음 0 표
07/06/2009 definitivamente [es] definitivamente 발음 0 표
07/06/2009 metafísico [es] metafísico 발음 0 표
07/06/2009 matrícula [es] matrícula 발음 0 표
07/06/2009 liderazgo [es] liderazgo 발음 0 표
07/06/2009 prometedor [es] prometedor 발음 0 표
07/06/2009 cofundador [es] cofundador 발음 0 표
07/06/2009 intrépido [es] intrépido 발음 0 표
07/06/2009 fusión [es] fusión 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 trepidante [es] trepidante 발음 0 표
07/06/2009 empeñar [es] empeñar 발음 0 표
07/06/2009 despedir [es] despedir 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 esquivar [es] esquivar 발음 1 표 최고의 발음
07/06/2009 prólogo [es] prólogo 발음 1 표 최고의 발음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스페인

kaekum에게 연락하기


사용자 상태

발음: 334 (52 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 58 표

방문객: 23.728


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 911