Forvo에서 kenthn이 발음한 낱말

사용자: kenthn Forvo 에디터 kenthn 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
08/02/2014 Gültzauudden [sv] Gültzauudden 발음 0 표
28/12/2013 traska [sv] traska 발음 0 표
28/12/2013 hagla [sv] hagla 발음 0 표
28/12/2013 dugga [sv] dugga 발음 1 표
28/12/2013 bönhöra [sv] bönhöra 발음 0 표
28/12/2013 maffig [sv] maffig 발음 1 표
28/12/2013 skandera [sv] skandera 발음 0 표
28/12/2013 reliabilitet [sv] reliabilitet 발음 0 표
28/12/2013 validitet [sv] validitet 발음 0 표
28/12/2013 lårbenshals [sv] lårbenshals 발음 0 표
28/12/2013 kåpa [sv] kåpa 발음 0 표
28/12/2013 däld [sv] däld 발음 0 표
28/12/2013 separatist [sv] separatist 발음 0 표
28/12/2013 statskupp [sv] statskupp 발음 0 표
28/12/2013 pingla [sv] pingla 발음 0 표
28/12/2013 Flik [sv] Flik 발음 1 표
28/12/2013 Spad [sv] Spad 발음 0 표
10/12/2013 Kungliga Myntkabinettet [sv] Kungliga Myntkabinettet 발음 0 표
10/12/2013 birka [sv] birka 발음 0 표
10/12/2013 bronsåldern [sv] bronsåldern 발음 0 표
10/12/2013 järnåldern [sv] järnåldern 발음 0 표
10/12/2013 tillförsiktig [sv] tillförsiktig 발음 0 표
10/12/2013 tillförsiktlig [sv] tillförsiktlig 발음 0 표
10/12/2013 angora [sv] angora 발음 0 표
10/12/2013 angostura [sv] angostura 발음 0 표
10/12/2013 Anhang [sv] Anhang 발음 0 표
10/12/2013 anilin [sv] anilin 발음 0 표
10/12/2013 ankarbult [sv] ankarbult 발음 0 표
10/12/2013 anis [sv] anis 발음 0 표
10/12/2013 kista (= trälåda) [sv] kista (= trälåda) 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 스웨덴

kenthn에게 연락하기


사용자 상태

발음: 2.650 (45 최고의 발음)

추가된 낱말: 3.108

투표: 60 표

방문객: 90.516


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 131

발음 추가 순위: 144