Forvo에서 kevang이 발음한 낱말

사용자: kevang kevang 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
07/02/2012 Johann Christoph Pepusch [de] Johann Christoph Pepusch 발음 0 표
07/02/2012 Abdominoskopie [de] Abdominoskopie 발음 0 표
07/02/2012 Konnotat [de] Konnotat 발음 0 표
07/02/2012 Bossierhammer [de] Bossierhammer 발음 0 표
07/02/2012 Leupold [de] Leupold 발음 0 표
07/02/2012 Drewsen Spezialpapiere [de] Drewsen Spezialpapiere 발음 0 표
07/02/2012 Dendrogramm [de] Dendrogramm 발음 1 표 최고의 발음
06/07/2011 Bettfunktion [de] Bettfunktion 발음 0 표
06/07/2011 rollbar [de] rollbar 발음 0 표
06/07/2011 Drehelement [de] Drehelement 발음 0 표
06/07/2011 Überhangmandat [de] Überhangmandat 발음 0 표
06/07/2011 Wellenfeder [de] Wellenfeder 발음 0 표
06/07/2011 Sexspielzeug [de] Sexspielzeug 발음 0 표
06/07/2011 Verantwortungslosigkeit [de] Verantwortungslosigkeit 발음 0 표
06/07/2011 Rückenverstellung [de] Rückenverstellung 발음 0 표
06/07/2011 Kombielement [de] Kombielement 발음 0 표
06/07/2011 abklappbar [de] abklappbar 발음 0 표
06/07/2011 verlängerbar [de] verlängerbar 발음 0 표
06/07/2011 Fußstütze [de] Fußstütze 발음 0 표
06/07/2011 Materialmix [de] Materialmix 발음 0 표
06/07/2011 Abholpreis [de] Abholpreis 발음 0 표
06/07/2011 Textilleder [de] Textilleder 발음 0 표
06/07/2011 Großwildjagd [de] Großwildjagd 발음 0 표
06/07/2011 Geburtsfehler [de] Geburtsfehler 발음 0 표
06/07/2011 Speckschlampe [de] Speckschlampe 발음 0 표
06/07/2011 Lakonie [de] Lakonie 발음 0 표
06/07/2011 Arzttochter [de] Arzttochter 발음 0 표
06/07/2011 Armprothese [de] Armprothese 발음 0 표
06/07/2011 alttestamentlich [de] alttestamentlich 발음 0 표
06/07/2011 Kriegsnot [de] Kriegsnot 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 알려지지 않은

kevang에게 연락하기


사용자 상태

발음: 121 (1 최고의 발음)

추가된 낱말: 8

투표: 1 표

방문객: 7.597


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 7.640

발음 추가 순위: 2.147