Forvo에서 la_ruggine이 발음한 낱말 2 페이지.

사용자: la_ruggine la_ruggine 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
16/01/2014 infruttuosità [it] infruttuosità 발음 0 표
16/01/2014 invasamento [it] invasamento 발음 0 표
16/01/2014 inulasi [it] inulasi 발음 0 표
16/01/2014 intrinsecare [it] intrinsecare 발음 0 표
16/01/2014 introflettersi [it] introflettersi 발음 0 표
16/01/2014 inverdimento [it] inverdimento 발음 0 표
16/01/2014 intruglione [it] intruglione 발음 0 표
16/01/2014 in vista di [it] in vista di 발음 0 표
16/01/2014 invulnerato [it] invulnerato 발음 0 표
16/01/2014 iodifero [it] iodifero 발음 0 표
16/01/2014 ipocicloide [it] ipocicloide 발음 0 표
16/01/2014 ipocloridria [it] ipocloridria 발음 0 표
16/01/2014 Pasta e fagioli [it] Pasta e fagioli 발음 0 표
15/01/2014 ininfluenza [it] ininfluenza 발음 0 표
15/01/2014 ipnopatia [it] ipnopatia 발음 0 표
15/01/2014 ipercloruria [it] ipercloruria 발음 0 표
15/01/2014 ipnogeno [it] ipnogeno 발음 0 표
15/01/2014 ipercomplesso [it] ipercomplesso 발음 0 표
15/01/2014 ipnositerapia [it] ipnositerapia 발음 0 표
15/01/2014 ipocalcemia [it] ipocalcemia 발음 0 표
15/01/2014 ipnoterapeuta [it] ipnoterapeuta 발음 0 표
15/01/2014 ipoalimentazione [it] ipoalimentazione 발음 0 표
15/01/2014 ipoazotemia [it] ipoazotemia 발음 0 표
15/01/2014 cloropidi [it] cloropidi 발음 1 표
15/01/2014 a basso consumo [it] a basso consumo 발음 0 표
15/01/2014 iposmia [it] iposmia 발음 0 표
15/01/2014 ipodattilia [it] ipodattilia 발음 0 표
15/01/2014 Il Pastor Fido [it] Il Pastor Fido 발음 0 표
15/01/2014 ringhioso [it] ringhioso 발음 0 표
15/01/2014 ipofillo [it] ipofillo 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 이탈리아

la_ruggine에게 연락하기


사용자 상태

발음: 132 (2 최고의 발음)

추가된 낱말: 43

투표: 7 표

방문객: 14.322


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 2.436

발음 추가 순위: 1.987