Forvo에서 lafayette이 발음한 낱말

사용자: lafayette lafayette 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
17/11/2013 millenarismo [it] millenarismo 발음 0 표
17/11/2013 millantatrice [it] millantatrice 발음 0 표
24/08/2012 regali [it] regali 발음 0 표
24/08/2012 lavorava [it] lavorava 발음 0 표
18/06/2012 Bagdad [it] Bagdad 발음 1 표
18/06/2012 Islamabad [it] Islamabad 발음 0 표
18/06/2012 ketchup [it] ketchup 발음 0 표
18/06/2012 credetemi [it] credetemi 발음 1 표 최고의 발음
04/06/2012 Bogota [it] Bogota 발음 0 표
04/06/2012 Montreal [it] Montreal 발음 0 표
04/06/2012 Super Mario [it] Super Mario 발음 0 표
04/06/2012 isba [it] isba 발음 0 표
02/06/2012 Hertz [it] Hertz 발음 0 표
29/05/2012 shampoo [it] shampoo 발음 1 표
29/05/2012 zitellona [it] zitellona 발음 1 표 최고의 발음
29/05/2012 Kermesse [it] Kermesse 발음 0 표
29/05/2012 certa [it] certa 발음 0 표
29/05/2012 yankee [it] yankee 발음 0 표
29/05/2012 wattometro [it] wattometro 발음 0 표
24/05/2012 zaffata [it] zaffata 발음 0 표
24/05/2012 alias [it] alias 발음 0 표
24/05/2012 espugnabile [it] espugnabile 발음 0 표
24/05/2012 Esperanto [it] Esperanto 발음 0 표
24/05/2012 ponte di manovra [it] ponte di manovra 발음 1 표 최고의 발음
24/05/2012 esortativo [it] esortativo 발음 0 표
24/05/2012 esemplificazione [it] esemplificazione 발음 0 표
24/05/2012 a mo' d'esempio [it] a mo' d'esempio 발음 0 표
24/05/2012 esecutorio [it] esecutorio 발음 0 표
24/05/2012 esauribile [it] esauribile 발음 0 표
24/05/2012 igloo [it] igloo 발음 1 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

lafayette에게 연락하기


사용자 상태

발음: 82 (14 최고의 발음)

추가된 낱말: 1

투표: 19 표

방문객: 8.697


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 39.003

발음 추가 순위: 3.076