Forvo에서 lalaland123이 발음한 낱말

사용자: lalaland123 lalaland123 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
11/07/2012 good night [en] good night 발음 1 표
11/07/2012 ron [en] ron 발음 0 표
11/07/2012 Rhonda [en] Rhonda 발음 2 표
11/07/2012 Maria [en] Maria 발음 0 표
11/07/2012 אפרים [he] אפרים 발음 0 표
11/07/2012 חָתוּל [he] חָתוּל 발음 0 표
11/07/2012 Wisconsin [en] Wisconsin 발음 0 표
11/07/2012 tu [pt] tu 발음 1 표
11/07/2012 buddy [en] buddy 발음 0 표
11/07/2012 vinyl [en] vinyl 발음 0 표
11/07/2012 nonchalant [en] nonchalant 발음 0 표
11/07/2012 bro [en] bro 발음 1 표
11/07/2012 caramel [en] caramel 발음 1 표
11/07/2012 pajamas [en] pajamas 발음 0 표
11/07/2012 Columbine [en] Columbine 발음 0 표
11/07/2012 Marilyn Manson [en] Marilyn Manson 발음 0 표
11/07/2012 antivirus [en] antivirus 발음 0 표
11/07/2012 בַּלּוּט [he] בַּלּוּט 발음 0 표

사용자 정보

성별: 여자

억양/나라: 미국

lalaland123에게 연락하기


사용자 상태

발음: 18

추가된 낱말: 0

투표: 5 표

방문객: 5.195


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 9.509