Forvo에서 lucaviolino이 발음한 낱말

사용자: lucaviolino lucaviolino 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
26/01/2012 archeologia [it] archeologia 발음 0 표
26/01/2012 stagionale [it] stagionale 발음 0 표
26/01/2012 antipodi [it] antipodi 발음 0 표
26/01/2012 assomiglia [it] assomiglia 발음 0 표
26/01/2012 punitivo [it] punitivo 발음 0 표
26/01/2012 sfilacciare [it] sfilacciare 발음 0 표
26/01/2012 personalizzabile [it] personalizzabile 발음 0 표
26/01/2012 Ludovico Geymonat [it] Ludovico Geymonat 발음 0 표
26/01/2012 Elvino [it] Elvino 발음 0 표
26/01/2012 Monte Bignone [it] Monte Bignone 발음 0 표
26/01/2012 Ave Maria [it] Ave Maria 발음 0 표
02/09/2010 stizzoso [it] stizzoso 발음 0 표
02/09/2010 fiori di zucca [it] fiori di zucca 발음 0 표
02/09/2010 impaziente [it] impaziente 발음 0 표
02/09/2010 scandalizzato [it] scandalizzato 발음 0 표
02/09/2010 incazzato [it] incazzato 발음 0 표
02/09/2010 Cipriani [it] Cipriani 발음 0 표
02/09/2010 sommozzatore [it] sommozzatore 발음 0 표
21/08/2010 Angrogna [it] Angrogna 발음 0 표
21/08/2010 Anzola dell'Emilia [it] Anzola dell'Emilia 발음 0 표
21/08/2010 omino [it] omino 발음 1 표 최고의 발음
21/08/2010 inconsapevole [it] inconsapevole 발음 1 표 최고의 발음
21/08/2010 inconsapevolezza [it] inconsapevolezza 발음 1 표 최고의 발음
21/08/2010 ronzo [it] ronzo 발음 1 표 최고의 발음
11/08/2010 danzatrice [it] danzatrice 발음 0 표
11/08/2010 idiozia [it] idiozia 발음 0 표
11/08/2010 coercizione [it] coercizione 발음 0 표
11/08/2010 ubbidienza [it] ubbidienza 발음 0 표
11/08/2010 pubblicizzare [it] pubblicizzare 발음 0 표
11/08/2010 secolarizzare [it] secolarizzare 발음 0 표
1 2 3 4 5 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

lucaviolino에게 연락하기


사용자 상태

발음: 131 (14 최고의 발음)

추가된 낱말: 1

투표: 14 표

방문객: 10.011


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 23.332

발음 추가 순위: 2.007