Forvo에서 marekja이 발음한 낱말

사용자: marekja Forvo 에디터 marekja 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
27/02/2015 kmotřenec [cs] kmotřenec 발음 0 표
27/02/2015 švagr [cs] švagr 발음 0 표
27/02/2015 kmotřenka [cs] kmotřenka 발음 0 표
26/02/2015 ujišťovat [cs] ujišťovat 발음 0 표
26/02/2015 poslanec [cs] poslanec 발음 0 표
26/02/2015 Velešín [cs] Velešín 발음 0 표
26/02/2015 vějíř [cs] vějíř 발음 0 표
26/02/2015 Jaroslava [cs] Jaroslava 발음 0 표
26/02/2015 obchod [cs] obchod 발음 0 표
26/02/2015 Rožmberk nad Vltavou [cs] Rožmberk nad Vltavou 발음 0 표
26/02/2015 nevýhodný [cs] nevýhodný 발음 0 표
26/02/2015 odbojář [cs] odbojář 발음 0 표
26/02/2015 lilek [cs] lilek 발음 0 표
26/02/2015 odbojový [cs] odbojový 발음 0 표
25/02/2015 středočeský [cs] středočeský 발음 0 표
25/02/2015 ženatý [cs] ženatý 발음 0 표
25/02/2015 protest [cs] protest 발음 0 표
25/02/2015 pracovní poměr [cs] pracovní poměr 발음 0 표
25/02/2015 nahradit [cs] nahradit 발음 0 표
25/02/2015 centimetr [cs] centimetr 발음 0 표
25/02/2015 levně [cs] levně 발음 0 표
25/02/2015 Nest [cs] Nest 발음 0 표
25/02/2015 kemp [cs] kemp 발음 0 표
25/02/2015 pesimistický [cs] pesimistický 발음 0 표
25/02/2015 optimistický [cs] optimistický 발음 0 표
25/02/2015 Jihočeský [cs] Jihočeský 발음 0 표
25/02/2015 nevděčný [cs] nevděčný 발음 0 표
25/02/2015 rozlehlý [cs] rozlehlý 발음 1 표
25/02/2015 pramen práva [cs] pramen práva 발음 0 표
25/02/2015 chladno [cs] chladno 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 체코


사용자 상태

발음: 1.067 (1 최고의 발음)

추가된 낱말: 61

투표: 15 표

방문객: 14.789


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.840

발음 추가 순위: 310