Forvo에서 marekja이 발음한 낱말

사용자: marekja Forvo 에디터 marekja 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
19/04/2015 zvítězit [cs] zvítězit 발음 1 표
21/03/2015 přejatý [cs] přejatý 발음 0 표
21/03/2015 druhotný [cs] druhotný 발음 0 표
21/03/2015 kolek [cs] kolek 발음 0 표
21/03/2015 světácký [cs] světácký 발음 0 표
15/03/2015 laděný [cs] laděný 발음 0 표
15/03/2015 blábol [cs] blábol 발음 0 표
15/03/2015 nenasytný [cs] nenasytný 발음 0 표
15/03/2015 wi-fi [cs] wi-fi 발음 1 표
15/03/2015 curling [cs] curling 발음 0 표
12/03/2015 Vítám vás v Praze. [cs] Vítám vás v Praze. 발음 0 표
12/03/2015 Ne, ani trochu. [cs] Ne, ani trochu. 발음 0 표
10/03/2015 otřesný [cs] otřesný 발음 0 표
10/03/2015 nepřitažlivý [cs] nepřitažlivý 발음 0 표
10/03/2015 odvléct [cs] odvléct 발음 0 표
10/03/2015 neohrabaný [cs] neohrabaný 발음 1 표
10/03/2015 stydlivost [cs] stydlivost 발음 1 표
10/03/2015 pověsit [cs] pověsit 발음 0 표
10/03/2015 Stojanici [cs] Stojanici 발음 0 표
10/03/2015 Václav Vojta [cs] Václav Vojta 발음 0 표
10/03/2015 opovržlivý [cs] opovržlivý 발음 1 표
10/03/2015 zodpovědný [cs] zodpovědný 발음 0 표
27/02/2015 kmotřenec [cs] kmotřenec 발음 0 표
27/02/2015 švagr [cs] švagr 발음 0 표
27/02/2015 kmotřenka [cs] kmotřenka 발음 0 표
26/02/2015 ujišťovat [cs] ujišťovat 발음 0 표
26/02/2015 poslanec [cs] poslanec 발음 0 표
26/02/2015 Velešín [cs] Velešín 발음 0 표
26/02/2015 Jaroslava [cs] Jaroslava 발음 0 표
26/02/2015 vějíř [cs] vějíř 발음 1 표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 체코


사용자 상태

발음: 1.089 (1 최고의 발음)

추가된 낱말: 61

투표: 25 표

방문객: 19.947


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 1.949

발음 추가 순위: 324