Forvo에서 mareze이 발음한 낱말

사용자: mareze mareze 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
18/10/2014 migraña [es] migraña 발음 0 표
18/10/2014 partenón [es] partenón 발음 0 표
18/10/2014 coloquialmente [es] coloquialmente 발음 0 표
18/10/2014 mastiquen [es] mastiquen 발음 0 표
18/10/2014 encantada [es] encantada 발음 0 표
18/10/2014 tuitero [es] tuitero 발음 0 표
18/10/2014 Metralleta [es] Metralleta 발음 0 표
18/10/2014 Joaquín Sánchez Rodríguez [es] Joaquín Sánchez Rodríguez 발음 0 표
18/10/2014 orín [es] orín 발음 0 표
18/10/2014 análisis de sangre [es] análisis de sangre 발음 0 표
18/10/2014 ¡Acabáramos! [es] ¡Acabáramos! 발음 0 표
18/10/2014 sónico [es] sónico 발음 0 표
18/10/2014 oso de peluche [es] oso de peluche 발음 0 표
18/10/2014 el [es] el 발음 0 표
18/10/2014 gaseosos [es] gaseosos 발음 0 표
18/10/2014 quesillo [es] quesillo 발음 0 표
18/10/2014 guanabana [es] guanabana 발음 0 표
18/10/2014 indexatorio [es] indexatorio 발음 0 표
18/10/2014 meteorológica [es] meteorológica 발음 0 표
18/10/2014 catalogado [es] catalogado 발음 0 표
18/10/2014 servilleta [es] servilleta 발음 0 표
18/10/2014 detectable [es] detectable 발음 0 표
18/10/2014 Tuitera [es] Tuitera 발음 0 표
18/10/2014 drácula [es] drácula 발음 0 표
18/10/2014 chuletón [es] chuletón 발음 0 표
18/10/2014 trazas [es] trazas 발음 0 표
18/10/2014 magnetosfera [es] magnetosfera 발음 0 표
18/10/2014 relación interpersonal [es] relación interpersonal 발음 0 표
18/10/2014 pasadizo secreto [es] pasadizo secreto 발음 0 표
18/10/2014 Hasta la próxima [es] Hasta la próxima 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 아르헨티나

mareze에게 연락하기


사용자 상태

발음: 48

추가된 낱말: 2

방문객: 8.441


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: 17.947

발음 추가 순위: 4.229