Forvo에서 martino이 발음한 낱말

사용자: martino martino 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
27/11/2012 incipriare [it] incipriare 발음 0 표
26/11/2012 Valle dei Templi di Agrigento [it] Valle dei Templi di Agrigento 발음 0 표
26/11/2012 luce di posizione [it] luce di posizione 발음 0 표
26/11/2012 Ranuccio [it] Ranuccio 발음 0 표
26/11/2012 estremo [it] estremo 발음 0 표
26/11/2012 mascarpone [it] mascarpone 발음 0 표
26/11/2012 internalización [es] internalización 발음 0 표
26/11/2012 alimento [es] alimento 발음 0 표
26/11/2012 giocavamo [it] giocavamo 발음 0 표
26/11/2012 sedia a sdraio [it] sedia a sdraio 발음 0 표
26/11/2012 Ponzio Pilato [it] Ponzio Pilato 발음 0 표

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 이탈리아

martino에게 연락하기


사용자 상태

발음: 11

추가된 낱말: 0

방문객: 3.575


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 13.122