Forvo에서 muhammetmustafa이 발음한 낱말

사용자: muhammetmustafa muhammetmustafa 발음 구독하기

사용자 정보와 추가된 낱말 보기.

날짜 낱말 듣기 투표
23/10/2012 Agop [tr] Agop 발음 0 표
23/10/2012 Mihrisah [tr] Mihrisah 발음 0 표
23/10/2012 Mihrişah [tr] Mihrişah 발음 0 표
23/10/2012 masaüstü bilgisayarı [tr] masaüstü bilgisayarı 발음 0 표
16/11/2011 yaradılış [tr] yaradılış 발음 0 표
16/11/2011 verimli [tr] verimli 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 sentetik [tr] sentetik 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 dem [tr] dem 발음 0 표
16/11/2011 şaşırtıcı [tr] şaşırtıcı 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 itici [tr] itici 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 nemlenmek [tr] nemlenmek 발음 0 표
16/11/2011 bahri [tr] bahri 발음 0 표
16/11/2011 totalitarizm [tr] totalitarizm 발음 0 표
16/11/2011 antifaşizm [tr] antifaşizm 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 Troçkizm [tr] Troçkizm 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 Marksizm [tr] Marksizm 발음 0 표
16/11/2011 Leninizm [tr] Leninizm 발음 0 표
16/11/2011 reformizm [tr] reformizm 발음 0 표
16/11/2011 1402'likler [tr] 1402'likler 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 atomize olmak [tr] atomize olmak 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 İdris Küçükömer [tr] İdris Küçükömer 발음 1 표 최고의 발음
16/11/2011 deklase olmak [tr] deklase olmak 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 evrensellik [tr] evrensellik 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 ihtiras [tr] ihtiras 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 hadde [tr] hadde 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 eyalet [tr] eyalet 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 ilişmek [tr] ilişmek 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 geveze [tr] geveze 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 gıcırdamak [tr] gıcırdamak 발음 1 표 최고의 발음
05/11/2011 gelir [tr] gelir 발음 0 표
1 2 3 4 5 6 다음

사용자 정보

성별: 남자

억양/나라: 터키

muhammetmustafa에게 연락하기


사용자 상태

발음: 171 (37 최고의 발음)

추가된 낱말: 0

투표: 37 표

방문객: 16.278


사용자 랭킹

낱말 추가 순위: n/a

발음 추가 순위: 1.608